Vysoké školy na Slovensku

V tejto časti nájdete informácie o slovenských vysokých školách a štatistiky o absolventov, vysokých školách a ich študijných programoch (univerzity, vysoké školy a akadémie), fakultách, študijných odboroch, študentoch, záujemcoch o štúdium a mnoho ďalšieho.

Prejísť na: porovnanie fakúlt na Slovensku NOVÉ | zoznam vysokých škôl | zoznam fakúlt | študijné odbory a absolventi | rebríčky vysokých škôl

Na Slovensku je niekoľko vysokých škôl troch typov: verejné, štátne a súkromné. Sú tri stupne vysokoškolského vzdelania, niektoré študijné odbory majú prvé dva stupne spojené. Prvý stupeň je najčastejšie bakalársky, druhý stupeň inžiniersky, magisterský alebo doktorský a tretí (najvyšší) stupeň vysokoškolského vzdelania sa nazýva doktorandský stupeň.

Absolventi vysokých škôl na Slovensku

Tabuľka absolventov slovenských vysokých škôl (spolu) za obdobie posledných rokov (2009-2015): denná aj externá forma štúdia podľa pohlavia a vysokoškolského stupňa vzdelania.

Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium spolu

muži ženy muži ženy
1. a 2. stupeň 194 024 296 109 64 383 152 541 707 057
3. stupeň 6 473 6 844 4 900 4 154 22 371
Spolu 200 497 302 953 69 283 156 695 729 428

1. a 2. stupeň

3. stupeň

Obľúbenosť študijných odborov (počet absolventov)

Počet absolventov jednotlivých kategórií študijných odborov. Detailný prehľad študijných odborov a absolventov


Skupina odborov
1. a 2. stupeň 3. stupeň
spolu muži ženy spolu muži ženy podiel v %
Prírodné vedy 30 507 10 628 19 879 3 648 1 505 2 143 4,6
Technické vedy a náuky I 85 221 66 467 18 754 3 709 2 714 995 12,0
Technické vedy a náuky II 40 326 24 554 15 772 1 901 1 258 643 5,7
Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 22 312 9 234 13 078 1 110 535 575 3,2
Zdravotníctvo 61 182 10 526 50 656 2 399 923 1 476 8,6
Spoločenské vedy, náuky a služby I 210 159 69 577 140 582 5 039 2 667 2 372 29,2
Spoločenské vedy, náuky a služby II 219 554 47 890 171 664 4 228 1 467 2 761 30,3
Vedy a náuky o kultúre a umení 16 898 5 550 11 348 1 234 573 661 2,5
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 21 691 14 208 7 483 478 304 174 3,0
5 768 1 787 3 981 690 283 407 0,9
Spolu 713 618 260 421 453 197 24 436 12 229 12 207

Absolventi slovenských vysokých škôl - 1. a 2. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 43 097 17 638 25 459 27 301 7 356 19 945 70 398
2010 44 583 17 922 26 661 26 509 7 147 19 362 71 092
2011 43 336 17 614 25 722 26 642 7 464 19 178 69 978
2012 43 142 17 200 25 942 24 201 6 863 17 338 67 343
2013 41 484 16 802 24 682 23 689 6 773 16 916 65 173
2014 40 853 16 143 24 710 20 255 6 205 14 050 61 108
2015 39 207 15 445 23 762 16 968 5 357 11 611 56 175
2016 37 407 14 337 23 070 14 331 4 608 9 723 51 738
2017 34 504 13 242 21 262 11 749 3 870 7 879 46 253
2018 32 422 12 466 19 956 7 865 2 676 5 189 40 287
2019 30 671 11 965 18 706 5 746 2 032 3 714 36 417
2020 29 354 11 480 17 874 5 713 2 037 3 676 35 067
2021 30 073 11 770 18 303 5 955 1 995 3 960 36 028
Spolu 490 133 194 024 296 109 216 924 64 383 152 541 707 057

Absolventi slovenských vysokých škôl - 3. stupeň

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 895 465 430 892 473 419 1 937
2010 1 084 552 532 1 592 835 757 2 878
2011 954 460 494 654 334 320 1 672
2012 1 371 682 689 719 400 319 2 181
2013 1 311 607 704 693 377 316 2 119
2014 1 270 614 656 808 451 357 2 182
2015 1 166 556 610 654 366 288 1 914
2016 1 070 493 577 589 302 287 1 771
2017 942 467 475 609 324 285 1 660
2018 850 417 433 470 264 206 1 407
2019 835 419 416 497 281 216 1 425
2020 764 352 412 463 256 207 1 299
2021 805 389 416 414 237 177 1 291
Spolu 13 317 6 473 6 844 9 054 4 900 4 154 23 736

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Informácie o vysokých školách (počte absolventov, študentov, učiteľov atď...) v tejto sekcii pochádzajú z ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)