Geografická olympiáda online

V sekcii geografická olympiáda nájdete zbierku rôznych geografických (zemepisných) hier. Hry sú zamerané na rôzne geografické oblasti ako hľadanie miest na mape, určovanie hlavných štátov, identifikácia štátov a miest a ďalšie.
Geografické (zemepisné) hry pre overenie vedomostí. V prípade problémov neváhajate využiť možnosť nahlásenia chyby.

Rebríčky

Geografické hry

Hľadanie miest z fotografií

Úlohou v hre je nájsť, kde sa nachádza objekt z fotografie.

Geografické oblasti hry: Slovensko

zobraziť hru

Hľadanie miest na mape

Úlohou v hre je nájsť konkrétny bod na vybranej mape. K dispozíciu sú rôzne mapy sveta aj mapy Slovenska.

Geografické oblasti hry: Svet, Slovensko

zobraziť hru

Hľadanie oblastí na mape

Hľadanie oblastí na interaktívnej mape (okresov na mape Slovenska).

Geografické oblasti hry: Slovensko, Európa

zobraziť hru

Vzdialenosti medzi mestami

Úlohou je určiť vzdialenosť medzi dvomi zvolenými mestami na mape sveta (prípadne na mape Európy alebo Slovenska).

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika, Slovensko

zobraziť hru

Zaradenie mesta do štátu

Úlohou je určiť štát, v ktorom sa nachádza zvolené mesto. Na výber máte zoznam všetkých štátov sveta.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Hľadanie štátu podľa hlavného mesta

Úlohou je určiť štát na základe hlavného mesta. Na výber máte zoznam všetkých štátov sveta.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Hlavné mestá štátov

Úlohou je určiť hlavné mesto štátu. Zobrazí sa náhodne vybratý štát na základe zvolenej geografickej oblasti (Európa alebo celý svet)

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Hľadanie štátu podľa vlajky

Úlohou je určiť štát na základe vlajky. Na výber máte zoznam štátov sveta. Môžete si zvoliť hľadanie štátov podľa kontinentu alebo na celom svete.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Hľadanie vlajky štátu

K zvolenému štátu treba správne určiť štátnu vlajku.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Rozloha štátov

Úlohou je určiť aspoň približnú rozlohu náhodne vybratého štátu.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Populácia štátov

Úlohou je určiť približnú populáciu (počet obyvateľov) náhodne vybratého štátu.

Geografické oblasti hry: Svet, Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika

zobraziť hru

Slovenské erby - hľadanie obce

Úlohou geografickej hry je určiť obec, ktorej patrí zobrazený erb.

Geografické oblasti hry: Slovensko, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

zobraziť hru

Slovenské obce a erby - hľadanie erbu

Úlohou geografickej hry je určiť erb, ktorý patrí obci.

Geografické oblasti hry: Slovensko, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj

zobraziť hru