Vzdelanie vo svete

vzdelanie vo svete

V tejto sekcii nájdete štatistiky úrovne vzdelania populácie v jednotlivých štátoch sveta za posledné roky. K dispozícii sú informácie o dosiahnutom vzdelaní (vzdelanie na školách): počet obyvateľov bez vzdelania, počet obyvateľov so základným vzdelaním, stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním. Údaje o vzdelaní obyvateľov zahŕňajú len populáciu nad 15 rokov.

Štatistiky dosiahnutej úrovne vzdelania sú dostupné v grafoch a tabuľke. Stačí zvoliť štát zo zoznamu nižšie. Pri percentuálnom zobrazení vzdelania obyvateľov sa berie do úvahy stupeň vzdelania vzhľadom na všetky možné stupne vzdelania v danom štáte (teda rozdiely medzi jednotlivými stupňami vzdelania).

Zobraziť štatistiky a úroveň vzdelania na Slovensku.