Algebra: Slovné úlohy na lineárne rovnice

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  5214
6 príkladov, v ktorých využijeme všetky znalosti o rovniciach.