Algebra: Kvadratické rovnice

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  1982
Využitie znalostí z rozkladu kvadratického polynómu na riešenie rôznych typov kvadratických rovníc. Metóda doplnenia na štvorec.