Algebra: Rovnice s parametrom

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  1507
Parameter je ďalšie písmenko, pod ktorým sa skrýva číselná hodnota. V závislosti na ňom sa môžu meniť riešenia danej rovnice.