Funkcie: Lineárna funkcia

4,2 / 5 (hlasy: 5)
  1406
Najjednoduchší typ funkcie, s ktorou sa stretnete už na základnej škole. Jej predpis, základné pojmy a triky, ktoré využijeme pri riešení príkladov.