Kombinatorika: Kombinatorické princípy: teória

4,4 / 5 (hlasy: 5)
  2688
Predstavenie pravidla súčinu, pravidla súčtu a princípu inklúzie a exklúzie.