Kombinatorika: Binomická veta - príklady

4,6 / 5 (hlasy: 5)
  3605
Príklady k Binomickej vete.