Poznáte túto farbu?

V tomto teste si môžete overiť svoje schopnosti rozlišovať farebné odtiene. K dispozícii je databáza slovenských názvov farieb. Farby sa vyberajú náhodne. Rozpoznanie farieb nie je vždy jednoduché. Po kliknutí na príslušnú farbu zo zoznamu sa zobrazí správny názov farby.


Test na farby

Tento test obsahuje základné farby, ktoré majú v slovenčine názov alebo je názov farby prevzatý z cudzieho jazyka (zvyčajne anglický názov farby). Niektoré farby sú natoľko podobné, že môžu mať displeje problém zobraziť ich rozdiel. Ak si myslíte, že vaše oči vedia dobre rozoznať farby a poznáte aj menej tradičné názvy farieb, než tie základné (biela, čierna, červená, modrá, zelená), otestujte si svoje farebné vedomosti :)