Pranostiky na mesiac február

Meniny - február

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1
2 Ak svieti slnko na Hromnice, bude hojnosť žita a pšenice.
Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
Ak je hromničná Panna Mária mrazovitá, bude skorá a teplá jar.
Hromnice, zimy polovice.
Keď sú na Hromnice veľké chumelice, veselo si puká sedliak zo svetlice.
Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví sa skoro usmievavé líce.
Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.
Prešli Hromnice, koniec sanice.
Na Hromnice zadúva ulice.
Keď svetlo svieti na Hromničku, zbieraj slamu na chodníčku.
Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.
Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.
Keľo je na Hromnice odmek, po Hromnici bude tuhá zima.
Ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie. Ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi.
Ak viseli zo striech dlhé ľadové cencúle, znamenalo to, že narastú dlhé konope.
Ak na Hromnice mrzne, bude dobrô leto.
Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli.
Keď je na Hromnice jasno, budú dobré zemiaky.
3 Na svätého Blažeja ešte trvá veja.
Na svätého Blažeja, má ísť furman zo dvora.
Na sv. Blažeja slnko ešte nehreje.
4 Sv. Veronika ľady seká u rybníka.
5 Svätá Háta všetky kúty zahatá.
Svätá Agáta na sneh býva bohatá.
Na deň svätej Háty nafúka na všetky laty.
O Agáte – fúka sneh za gate.
Na svätú Agátu, daj poľu superfosfátu.
6 Plačlivá Dorota, zamrznutá robota.
Ak si na Dorotu škovránok pospevuje, zima na Mateja kožuch mu vyduje.
Na Dorotu pôjdu si vtáčiky do Krupiny píšťalky kupovať.
7 Svätý Radko – na poli hladko.
8
9 Svätá Apoliena býva v hmle často zahalená.
Apolónia daždivá, býva úroda žíznivá.
10 Na svätú Šcholastiku, navleč si rukavicu.
11
12
13 O sv. Gregorovi mráz prituhne a všetko morí.
14 Valent živí vtáčence.
Na svätého Valentína, zamrzne i kolo mlyna.
Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa napije vôl.
Na svätého Valentína zima siliť sa počína.
Ak ti na Valenta mrznú päty, tak na Jozefa obúvaj si krpce.
15
16 O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.
17
18 Na svätého Šimona schádza sneh zo stráne.
19
20
21
22 Keď je na Stolovanie Petra chujavica, má byť ešte deväť ráz po ňom.
23 Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.
24 Ak nájde Matej ľad, seká ho hneď. Ak ho nenájde, urobí ho hneď.
Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.
Matej ľady láme. Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.
Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.
Ak nieto na Mateja snehu, bude málo snehu.
Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
Ak je na Mateja mráz, vydarí sa pohánka.
Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.
Na Mateja ľad už ani líšku neudrží.
Keď Matej ľady robí, Gregor ich láme.
Ak Matej popustí, to Jozef podrží.
Chotár v kožuchu, veď mu ho Matej vyzlečie.
Na Mateja koplina, na Jozefa trávina.
25
26
27 Ak je mráz na sv. Gabriela, bude žatva veselá.
28 Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda.
29