Pranostiky na mesiac júl

Meniny - júl

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1
2 Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.
Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní.
Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú.
Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.
Okolo druhého dňa júla veje polnočný vietor osem dní.
3
4 Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.
Svätý Prokop seje huby.
Na Prokopa plná priekopa.
Svätý Prokop koreň podkop.
Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa.
5 Svätý Cyril a Metod
Na Cyrila a Metoda mnohý hospodár sa smeje.
6
7
8 Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane.
Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.
9
10 Keď na Sedem spáčov prší, potom za sedem týždňov prší.
11
12
13 Margita, čo si muchy splodila!
Svätá Margita volá žencov do žita.
Svätá Margita hodí srpy do žita.
Svätá Margita vopchá kosák do žita.
Margita muchám vrece rozväzuje.
Margita sype muchy za humná.
Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní.
Ak zaplače Margita, bude dažďov dosýta.
Ak pričasto prší o Markéte, bude z toho škodu mať pohánka v kvete.
Keď na Margitu prší, nebude hrozna.
Dážď na Margitu neosoží senu.
Margita trhá prvé hrušky – margitky.
Margita tancuje s ľanom.
Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí!
Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte zakvitať počína.
14
15 Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.
Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna svojho pána oplakáva.
Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude drahota.
Július mokrý a studený, znivočí nám všetko oseví.
16
17
18 Na svätú Kamilu má Slnko najväčšiu silu.
19
20 Na svätého Eliáša je dopoludnie leto, popoludnie jeseň.
Do Eliáša aj pod krovím schne, po Eliášovi ani na kroví.
21
22 Magdaléna rada plače.
Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.
Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.
Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole.
Zachivaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená.
23
24
25 Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.
Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.
Ak dážď prší na Svätého Jakuba, málo vám slaniny narastie na dube.
Ak je teplý svätý Jakub – studené sú Vianoce.
Na Jakuba keď prší, dobre krumple sa viažu.
Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.
Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach.
Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.
Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.
Ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuha zima byť.
Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.
Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.
Jakub – chlieb kúp. Mara – chleba dala.
Na svätého Jakuba daj už pokoj hube.
Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.
Včely lietajú len do Jakuba do hôr.
Na Jakuba hrom do duba.
Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.
26 Svätá Anna chladná zrána.
O sv. Anne žitečka sa nažne.
Svätá Anna žito žala.
Anna už nepečie.
Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.
Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce červivé.
Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.
27
28 Dážď na deň Ignáca znamená lahodnú zimu.
29
30
31 Od svätého Ignáca – leto sa obracia.