Pranostiky na mesiac október

Meniny - október

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1 Ak fúka vietor na svätého Remigia od východu, bude teplá jeseň.
2 Deň Márie Orodovnice – prvé mrazíky.
3 Deň svätej Terezičky nebýva bez vlažičky.
4 Svätý František zaháňa ľudí do chýšek.
5 Na svätého Placida slunce ohna nevydá.
Na svätého Placida zima teplo vystrieda.
6
7
8 O svätej Brigite býva hmla na úsvite.
9
10
11 Valentínka – veľa vínka.
12
13
14
15 Po svätej Terézie, mráz po strechách lezie.
Na Teréziu každý švec obiera.
16 Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí.
Aký sa deň Havla ukazuje, taká zima sa objavuje.
Svätý Havel prácu na poli zastavuje.
Svätý Havel jasný prináša rok šťastný.
Gálovo žito nebude bito.
Zelenú o Gále kdo má oziminu, od radosti môže spraviť si hostinu.
Sucho na Gála zvestuje suché budúce leto.
Sucho na Gála, suchá zima.
Sneh na Gála, zima stála.
Od Gála chvíľa nestála.
Svätý Gál - babie leto vzal.
17 Svätá Hedviga do repy ešte medu nalieva.
18 Do svätého Lukáša, kto chceš, ruky voľné maj. Po svätom Lukášovi za prsia ich daj!
Na sv. Lukáše hojnosť chleba a kaše.
19
20
21 Keď na Uršuľu svieti slnko a gazdiná prinesie pod dobytok suché stelivo, bude dlhá jeseň.
Ako započnú Uršuľa a Kordula, taká bude zima.
Keď na Uršulu vietor duje, tuhú zimu ohlasuje.
Keď Uršuľa v splne mesiaca jasné noci dáva, tak decembrová noc je každá tmavá.
22 Keď na Sergeja vetry dujú, po celú zimu nás navštevujú.
Svätá Voršila zimu posiela.
Ako deň svätej Voršily začíná, tak sa i zima končieva.
23
24
25
26 Už je po Mitre, už valachom svitne.
27
28 Šimon a Judy prikrýva – hrudy.
Šimon a Judy prikrýva alebo sneh, alebo hrudy.
Šimon a Judy gate odsúdi.
Šimon a Judy vyháňajú baču z búdy.
Na Šimona Judy ženie bača ovce z búdy.
Na Šimona Judy mrznú v poli všetky hrudy.
Na svätého Šimoniše prikráda sa zima tiše.
29
30
31