Cudzie slová - pravopisné cvičenia

Písanie i/y v cudzích slovách.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Cudzie slová alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

lyter, lýngvýstýka, Sycílya, vyola, Výktor, lícencía, kíví, Sýbír, syrup, dýza, liter, lingvistika, Sicília, viola, Viktor, licencia, kivi, Sibír, sirup, dýza, liter, lingvistika, Sicilia, viola, Viktor, licencia, kivi, Sibýr, sirup, dýza, liter, lingvistika, Sicília, viola, Viktor, licencia, kivi, Sibír, sirup, diza

l_ter | l_ngv_st_ka | S_c_l_a | v_ola | V_ktor | l_cenc_a | k_v_ | S_b_r | s_rup | d_za

liter | lingvistika | Sicília | viola | Viktor | licencia | kivi | Sibír | sirup | dýza