Spodobovanie predložky: s / z - pravopisné cvičenia

Spodobovanie spôsobuje, že niektoré spoluhlásky inak píšeme a inak vyslovujeme. Preto sa mnohým pri písaní niektoré písmená zamieňajú.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Spodobovanie predložky: s / z alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

so Zuzkou, z pece, s ostatnýmz, zrazu, z voza, s osamelou matkou, zo Zuzkznej záhrady, so Zuzkou, z pece, s ostatnými, zrazu, z voza, s osamelou matkou, zo Zuzkinej záhrads, so Zuzkou, z pece, s ostatnými, zrazu, z voza, s osamelou matkou, zo Zuzkinej záhrady, so Zuzkou, z pece, s ostatnsmi, zrazu, z voza, s osamelou matkou, zo Zuzkinej záhrady

_o Zuzkou | _ pece | _ ostatnými | _razu | _ voza | _ osamelou matkou | _o Zuzkinej _áhrady

so Zuzkou | z pece | s ostatnými | zrazu | z voza | s osamelou matkou | zo Zuzkinej záhrady