Vybrané slová po P - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene P. Správne písanie i vo vybraných slovách na P. (piť alebo pyť? ...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po P alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

pytač, počul hlasný pisk, empýrýcký test, rukopys, pyká za pytlyačenye s pyrotechnykou, plyšová opyca, pytač chcel pyškótu, v pitvore mám pingpong, pýtal sa na spysy, pýžmoň nemá pýštoľ, pýtač, počul hlasný pisk, empirický test, rukopis, pýká za pýtliačenie s pýrotechnikou, plíšová opica, pýtač chcel piškótu, v pitvore mám pingpong, pýtal sa na spisi, pižmoň nemá pištoľ, pytač, počul hlasný pisk, empirický test, rukopis, pyká za pytliačenie s pyrotechnikou, plyšová opica, pytač chcel piškótu, v pitvore mám pingpong, pýtal sa na spisy, pižmoň nemá pištoľ, pytač, počul hlasni pisk, empirickí test, rukopis, pyká za pytliačenie s pyrotechnikou, plyšová opica, pytač chcel piškótu, v pitvore mám pingpong, pýtal sa na spisy, pižmoň nemá pištoľ

p_tač | počul hlasný p_sk | emp_rický test | rukop_s | p_ká za p_tliačenie s p_rotechnikou | plyšová op_ca | p_tač chcel p_škótu | v p_tvore mám p_ngpong | p_tal sa na sp_sy | p_žmoň nemá p_štoľ

pytač | počul hlasný pisk | empirický test | rukopis | pyká za pytliačenie s pyrotechnikou | plyšová opica | pytač chcel piškótu | v pitvore mám pingpong | pýtal sa na spisy | pižmoň nemá pištoľ