Zvieracie podstatné mená - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia: zvieracie podstatné mená. Písanie i-y pre životné a neživotné zvieracie podstatné mená v mužskom rode (časté problémy: vlky vs. vlci, psy vs. psi., vtáky vs. vtáci, orly vs. orli, holubi vs. holuby a veľa ďalších)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Zvieracie podstatné mená alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

samé leopardy, divé psy, slovenskí sokoli, českí levy, pekní vlcí, zúrýví jelený, dyví vtácy, dívokí jelení, samé leopardý, divé psi, slovenskí sokoli, českí levi, pekní vlci, zúriví jeleni, diví vtáci, divokí jeleni, samé leopardy, divé psy, slovenský sokoli, česki levi, pekny vlci, zúriví jeleni, divý vtáci, divokí jeleni, samé leopardy, divé psy, slovenskí sokoli, českí levi, pekní vlci, zúriví jeleni, diví vtáci, divokí jeleni

samé leopard_ | d_vé ps_ | slovensk_ sokol_ | česk_ lev_ | pekn_ vlc_ | zúr_v_ jelen_ | d_v_ vtác_ | d_vok_ jelen_

samé leopardy | divé psy | slovenskí sokoli | českí levi | pekní vlci | zúriví jeleni | diví vtáci | divokí jeleni