Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika


Typ vysokej školy: štátna
Rok založenia: 1993
Adresa: Liptovský Mikuláš
Webová stránka školy: http://www.aos.sk

(do roku 2004 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši)

Zoznam fakúlt

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 84 57 27 0 0 0 84
2010 100 73 27 51 30 21 151
2011 86 61 25 107 77 30 193
2012 0 0 0 99 72 27 99
2013 41 39 2 74 49 25 115
2014 49 41 8 12 12 0 61
2015 49 41 8 41 35 6 90
2016 63 54 9 66 54 12 129
2017 54 47 7 62 50 12 116
2018 69 52 17 68 58 10 137
2019 73 57 16 0 0 0 73
2020 62 46 16 53 46 7 115
2021 139 105 34 66 49 17 205
Spolu 869 673 196 699 532 167 1568

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 2 2 0 2
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 3 3 0 3
2015 0 0 0 3 3 0 3
2016 0 0 0 6 5 1 6
2017 0 0 0 5 5 0 5
2018 0 0 0 13 8 5 13
2019 0 0 0 6 5 1 6
2020 0 0 0 8 7 1 8
2021 0 0 0 5 5 0 5
Spolu 0 0 0 55 47 8 55

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 84 57 27 0 0 0 84
2010 100 73 27 51 30 21 151
2011 86 61 25 107 77 30 193
2012 0 0 0 99 72 27 99
2013 41 39 2 74 49 25 115
2014 49 41 8 12 12 0 61
2015 49 41 8 41 35 6 90
2016 63 54 9 66 54 12 129
2017 54 47 7 62 50 12 116
2018 69 52 17 68 58 10 137
2019 73 57 16 0 0 0 73
2020 62 46 16 53 46 7 115
2021 139 105 34 66 49 17 205
Spolu 869 673 196 699 532 167 1568

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 2 2 0 2
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 3 3 0 3
2015 0 0 0 3 3 0 3
2016 0 0 0 6 5 1 6
2017 0 0 0 5 5 0 5
2018 0 0 0 13 8 5 13
2019 0 0 0 6 5 1 6
2020 0 0 0 8 7 1 8
2021 0 0 0 5 5 0 5
Spolu 0 0 0 55 47 8 55

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme