Univerzita J. Selyeho v Komárne


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: univerzita
Rok založenia: 2004
Adresa: Komárno
Webová stránka školy: http://www.selyeuni.sk

(maďarský vyučovací jazyk)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 434 146 288 361 45 316 795
2010 444 133 311 366 55 311 810
2011 419 136 283 375 59 316 794
2012 443 140 303 252 40 212 695
2013 464 155 309 237 53 184 701
2014 483 165 318 162 29 133 645
2015 504 195 309 132 27 105 636
2016 358 132 226 141 31 110 499
2017 366 136 230 80 15 65 446
2018 361 139 222 115 26 89 476
2019 355 123 232 83 20 63 438
2020 365 130 235 44 5 39 409
2021 365 130 235 80 16 64 445
Spolu 5361 1860 3501 2428 421 2007 7789

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3 2 1 0 0 0 3
2010 2 1 1 1 1 0 3
2011 2 1 1 0 0 0 2
2012 3 0 3 0 0 0 3
2013 2 2 0 1 1 0 3
2014 6 2 4 2 1 1 8
2015 4 3 1 5 4 1 9
2016 4 2 2 0 0 0 4
2017 5 1 4 5 4 1 10
2018 5 2 3 1 1 0 6
2019 16 9 7 0 0 0 16
2020 7 2 5 2 2 0 9
2021 3 2 1 4 3 1 7
Spolu 62 29 33 21 17 4 83

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 434 146 288 361 45 316 795
2010 444 133 311 366 55 311 810
2011 419 136 283 375 59 316 794
2012 443 140 303 252 40 212 695
2013 464 155 309 237 53 184 701
2014 483 165 318 162 29 133 645
2015 504 195 309 132 27 105 636
2016 358 132 226 141 31 110 499
2017 366 136 230 80 15 65 446
2018 361 139 222 115 26 89 476
2019 355 123 232 83 20 63 438
2020 365 130 235 44 5 39 409
2021 365 130 235 80 16 64 445
Spolu 5361 1860 3501 2428 421 2007 7789

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3 2 1 0 0 0 3
2010 2 1 1 1 1 0 3
2011 2 1 1 0 0 0 2
2012 3 0 3 0 0 0 3
2013 2 2 0 1 1 0 3
2014 6 2 4 2 1 1 8
2015 4 3 1 5 4 1 9
2016 4 2 2 0 0 0 4
2017 5 1 4 5 4 1 10
2018 5 2 3 1 1 0 6
2019 16 9 7 0 0 0 16
2020 7 2 5 2 2 0 9
2021 3 2 1 4 3 1 7
Spolu 62 29 33 21 17 4 83

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme