Vysoká škola Danubius


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 2005
Adresa: Richterova ul. 1171 92521 Sládkovičovo
Webová stránka školy: http://www.vssladkovicovo.sk

(Vysoká škola v Sládkovičove)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 101 37 64 487 185 302 588
2010 125 57 68 653 233 420 778
2011 217 84 133 822 320 502 1039
2012 240 102 138 885 345 540 1125
2013 242 103 139 737 313 424 979
2014 206 84 122 684 296 388 890
2015 147 66 81 655 291 364 802
2016 99 48 51 487 220 267 586
2017 64 31 33 458 213 245 522
2018 279 113 166 152 92 60 431
2019 277 149 128 37 23 14 314
2020 342 193 149 5 3 2 347
2021 266 142 124 0 0 0 266
Spolu 2605 1209 1396 6062 2534 3528 8667

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 38 30 8 38
2015 0 0 0 18 10 8 18
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 56 40 16 56

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 101 37 64 487 185 302 588
2010 125 57 68 653 233 420 778
2011 217 84 133 822 320 502 1039
2012 240 102 138 885 345 540 1125
2013 242 103 139 737 313 424 979
2014 206 84 122 684 296 388 890
2015 147 66 81 655 291 364 802
2016 99 48 51 487 220 267 586
2017 64 31 33 458 213 245 522
2018 279 113 166 152 92 60 431
2019 277 149 128 37 23 14 314
2020 342 193 149 5 3 2 347
2021 266 142 124 0 0 0 266
Spolu 2605 1209 1396 6062 2534 3528 8667

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 38 30 8 38
2015 0 0 0 18 10 8 18
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 56 40 16 56

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme