Vysoká škola manažmentu v Trenčíne


Typ vysokej školy: súkromná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 1999
Adresa: Trenčín
Webová stránka školy: http://www.vsm.sk

(pobočka zahraničnej City University)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 139 61 78 84 37 47 223
2010 182 75 107 33 16 17 215
2011 146 77 69 94 39 55 240
2012 146 63 83 82 35 47 228
2013 167 80 87 98 41 57 265
2014 128 60 68 75 33 42 203
2015 107 51 56 70 28 42 177
2016 86 44 42 62 29 33 148
2017 86 43 43 39 9 30 125
2018 61 24 37 61 27 34 122
2019 75 33 42 70 36 34 145
2020 48 19 29 60 25 35 108
2021 64 31 33 48 19 29 112
Spolu 1435 661 774 876 374 502 2311

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 1 1 0 2
2014 0 0 0 1 1 0 1
2015 0 0 0 6 5 1 6
2016 0 0 0 8 4 4 8
2017 0 0 0 4 2 2 4
2018 0 0 0 4 3 1 4
2019 0 0 0 2 1 1 2
2020 0 0 0 5 4 1 5
2021 0 0 0 3 1 2 3
Spolu 1 0 1 34 22 12 35

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 139 61 78 84 37 47 223
2010 182 75 107 33 16 17 215
2011 146 77 69 94 39 55 240
2012 146 63 83 82 35 47 228
2013 167 80 87 98 41 57 265
2014 128 60 68 75 33 42 203
2015 107 51 56 70 28 42 177
2016 86 44 42 62 29 33 148
2017 86 43 43 39 9 30 125
2018 61 24 37 61 27 34 122
2019 75 33 42 70 36 34 145
2020 48 19 29 60 25 35 108
2021 64 31 33 48 19 29 112
Spolu 1435 661 774 876 374 502 2311

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 1 1 0 2
2014 0 0 0 1 1 0 1
2015 0 0 0 6 5 1 6
2016 0 0 0 8 4 4 8
2017 0 0 0 4 2 2 4
2018 0 0 0 4 3 1 4
2019 0 0 0 2 1 1 2
2020 0 0 0 5 4 1 5
2021 0 0 0 3 1 2 3
Spolu 1 0 1 34 22 12 35

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme