prvá pomoc: Prvá pomoc - omamné látky

0 / 5 (hlasy: 0)
  206
Osoba pod vplyvom omamných látok