Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 567   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Z akých vrstiev sa skladá oko ? Čo tvorí vonkajšiu vrstvu oka ? Čo tvorí strednú vrstvu oka ? Aké bunky obsahuje sietnica ? Ako sa nazýva miesto najostrejšieho videnia ? Ktoré sú podporné orgány oka ?

vzdelavacie video

počítanie, prenášanie

vzdelavacie video

Aký význam má rozmnožovacia sústava? Ktorými telesnými znakmi sa odlišujú muži od žien? Ako sa nazýva mužská pohlavná bunka? Ktoré časti môžeme rozlíšiť na spermii a aký význam majú jednotlivé časti? V akom veku sa začínajú tvoriť spermie? Ktoré časti tvoria vnútorné mužské orgány? Čo tvorí vonkajšie mužské orgány? Ako sa nazýva mužský pohlavný hormón, ktorý ovplyvňuje tvorbu mužských druhotných pohlavných znakov?

vzdelavacie video

Aké príčiny vedú k poškodeniu zraku? Aké sú najčastejšie očné chyby? Pri ktorej očnej chybe vidíme dobre do diaľky? Ktoré pomôcky využívajú ľudia s poškodeným zrakom? Ktoré zásady musíme dodržiavať, aby sme si uchovali dobrý zrak? Ktoré závažné poruchy sluchu poznáme? Ako sa vyhnúť získanej poruche sluchu?

vzdelavacie video

Aký význam majú zmysly pre človeka ? Čo sú receptory ? Ako funguje čuch ? Na čo slúži chuťový pohárik ? Aké informácie poskytuje hmat ?

vzdelavacie video

Na čo nám slúži pomer? Uveď tri príklady praktického využitia pomer ? Definuj prevrátený pomer. Čo znamená mať pomer v základnom tvare. Definuj postupný pomer

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

Ktoré sú zásady intímnej hygieny? Aké zápaly pohlavných orgánov poznáme a k čomu môžu viesť? Čím je spôsobená nevyliečiteľná choroba AIDS? Ako sa prenáša vírus HIV? Čo je partnerstvo? Aké druhy antikoncepcia poznáš?

vzdelavacie video

Čo je gravidita, kedy začína a končí? Čo je oplodnenie a kde k nemu dochádza? Aký je rozdiel medzi zárodkom a plodom? Kde je plod uložený a čo ho chráni? Aký význam má pupočná šnúra? Čím končí tehotenstvo? Ako sa delia obdobia ľudského života?

vzdelavacie video

Čo je zmyslom regulačnej sústavy človeka? Aké dve regulačné sústavy poznáme? Čo sú hormóny? Ktorý hormón je dôležitý na rozvoj svalov u mužov? Na čo nám slúži hormón adrenalín? S ktorým hormónom majú problémy diabetici?

vzdelavacie video

záporná čísla, delenie, delenie záporných čísiel  

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, trojciferná čísla

vzdelavacie video

počítanie, odčítanie, dvojnásobné prenášanie

vzdelavacie video

počítanie, delenie

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, tabuľka násobkov

vzdelavacie video

počítanie, delenie, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

počítanie, delenie, slovná úloha

vzdelavacie video

násobenie, násobky 10

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, dvojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, trojciferné čísla

vzdelavacie video

násobenie, štvorciferné čísla

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

delenie, zvyšok, delenie so zvyškom

vzdelavacie video

šifrovanie, Caesarova šifra, cézarova šifra

vzdelavacie video

deliteľnosť, kedy je číslo deliteľné

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

deliteľnosť

vzdelavacie video

prvočíselný rozklad, rozklad na prvočísla