prvá pomoc: Prvá pomoc - zlomené predlaktie

0 / 5 (hlasy: 0)
  343
Prvá pomoc - zlomené predlaktie. Fixovanie zlomeniny.