farba (Denim blue) [#2243b6]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDenim blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2243b6
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(34, 67, 182)
RGB (percentuálne)13%, 26%, 71%
CMYK kód farby207, 161, 0, 73
CMYK (percentuálne)81%, 63%, 0%, 29%,
HSL kód farby226.6°, 68.5%, 42.4%
HSV kód farby226.6°, 81.3%, 71.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Denim blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #2243b6 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 13.3% červenej, 26.3% zelenej a 71.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 81.2% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 28.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2243b6

Červená
(R)
13 %
Zelená
(G)
26 %
Modrá
(B)
71 %

CMYK zložky farby (207, 161, 0, 73)

Azúrová (Cyan)
(C)
81.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
63.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
28.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ddbc49
inverzná farba
#dd43b6 inverzná červená zložka
#22bcb6 inverzná zelená zložka
#224349 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Denim blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Denim blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)