farba americká zelená (American green) [#34b334]

Slovenský názov farbyamerická zelená
Anglický názov farbyAmerican green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#34b334
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(52, 179, 52)
RGB (percentuálne)20%, 70%, 20%
CMYK kód farby181, 0, 181, 76
CMYK (percentuálne)71%, 0%, 71%, 30%,
HSL kód farby120°, 55%, 45.3%
HSV kód farby120°, 70.9%, 70.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: americká zelená American green. Ako vyzerá americká zelená farba?

RGB kód farby je: #34b334 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.4% červenej, 70.2% zelenej a 20.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 71% azúrovej, 0% magenty, 71% žltej zložky a 29.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #34b334

Červená
(R)
20 %
Zelená
(G)
70 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (181, 0, 181, 76)

Azúrová (Cyan)
(C)
71 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
71 %
Čierna (Black)
(K)
29.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cb4ccb
inverzná farba
#cbb334 inverzná červená zložka
#344c34 inverzná zelená zložka
#34b3cb inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba americká zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe americká zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)