farba čínska modrá (Chinese blue) [#365194]

Slovenský názov farbyčínska modrá
Anglický názov farbyChinese blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#365194
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(54, 81, 148)
RGB (percentuálne)21%, 32%, 58%
CMYK kód farby162, 115, 0, 107
CMYK (percentuálne)64%, 45%, 0%, 42%,
HSL kód farby222.8°, 46.5%, 39.6%
HSV kód farby222.8°, 63.5%, 58%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: čínska modrá Chinese blue. Ako vyzerá čínska modrá farba?

RGB kód farby je: #365194 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 21.2% červenej, 31.8% zelenej a 58% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 63.5% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 42% čiernej zložky.

RGB zložky farby #365194

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
32 %
Modrá
(B)
58 %

CMYK zložky farby (162, 115, 0, 107)

Azúrová (Cyan)
(C)
63.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
45.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
42 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c9ae6b
inverzná farba
#c95194 inverzná červená zložka
#36ae94 inverzná zelená zložka
#36516b inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba čínska modrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe čínska modrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)