farba (Maximum blue) [#47abcc]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyMaximum blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#47abcc
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(71, 171, 204)
RGB (percentuálne)28%, 67%, 80%
CMYK kód farby166, 41, 0, 51
CMYK (percentuálne)65%, 16%, 0%, 20%,
HSL kód farby194.9°, 56.6%, 53.9%
HSV kód farby194.9°, 65.2%, 80%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Maximum blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #47abcc v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 27.8% červenej, 67.1% zelenej a 80% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 65.1% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 20% čiernej zložky.

RGB zložky farby #47abcc

Červená
(R)
28 %
Zelená
(G)
67 %
Modrá
(B)
80 %

CMYK zložky farby (166, 41, 0, 51)

Azúrová (Cyan)
(C)
65.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
16.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
20 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b85433
inverzná farba
#b8abcc inverzná červená zložka
#4754cc inverzná zelená zložka
#47ab33 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Maximum blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Maximum blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)