farba (Kelly green) [#4cbb17]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyKelly green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4cbb17
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(76, 187, 23)
RGB (percentuálne)30%, 73%, 9%
CMYK kód farby151, 0, 224, 68
CMYK (percentuálne)59%, 0%, 88%, 27%,
HSL kód farby100.6°, 78.1%, 41.2%
HSV kód farby100.6°, 87.7%, 73.3%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Kelly green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4cbb17 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29.8% červenej, 73.3% zelenej a 9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 59.2% azúrovej, 0% magenty, 87.8% žltej zložky a 26.7% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #4cbb17

Červená
(R)
30 %
Zelená
(G)
73 %
Modrá
(B)
9 %

CMYK zložky farby (151, 0, 224, 68)

Azúrová (Cyan)
(C)
59.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
87.8 %
Čierna (Black)
(K)
26.7 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b344e8
inverzná farba
#b3bb17 inverzná červená zložka
#4c4417 inverzná zelená zložka
#4cbbe8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Kelly green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Kelly green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)