farba horčicovo-zelená (Mustard green) [#6e6e30]

Slovenský názov farbyhorčicovo-zelená
Anglický názov farbyMustard green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#6e6e30
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(110, 110, 48)
RGB (percentuálne)43%, 43%, 19%
CMYK kód farby0, 0, 144, 145
CMYK (percentuálne)0%, 0%, 56%, 57%,
HSL kód farby60°, 39.2%, 31%
HSV kód farby60°, 56.4%, 43.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: horčicovo-zelená Mustard green. Ako vyzerá horčicovo-zelená farba?

RGB kód farby je: #6e6e30 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 43.1% červenej, 43.1% zelenej a 18.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 56.5% žltej zložky a 56.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #6e6e30

Červená
(R)
43 %
Zelená
(G)
43 %
Modrá
(B)
19 %

CMYK zložky farby (0, 0, 144, 145)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
56.5 %
Čierna (Black)
(K)
56.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#9191cf
inverzná farba
#916e30 inverzná červená zložka
#6e9130 inverzná zelená zložka
#6e6ecf inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba horčicovo-zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe horčicovo-zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)