farba (Limerick) [#9dc209]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyLimerick
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#9dc209
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(157, 194, 9)
RGB (percentuálne)62%, 76%, 4%
CMYK kód farby49, 0, 243, 61
CMYK (percentuálne)19%, 0%, 95%, 24%,
HSL kód farby72°, 91.1%, 39.8%
HSV kód farby72°, 95.4%, 76.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Limerick. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #9dc209 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 61.6% červenej, 76.1% zelenej a 3.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 19.2% azúrovej, 0% magenty, 95.3% žltej zložky a 23.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #9dc209

Červená
(R)
62 %
Zelená
(G)
76 %
Modrá
(B)
4 %

CMYK zložky farby (49, 0, 243, 61)

Azúrová (Cyan)
(C)
19.2 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
95.3 %
Čierna (Black)
(K)
23.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#623df6
inverzná farba
#62c209 inverzná červená zložka
#9d3d09 inverzná zelená zložka
#9dc2f6 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Limerick pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Limerick

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)