farba citrónové kari (Lemon curry) [#cca01d]

Slovenský názov farbycitrónové kari
Anglický názov farbyLemon curry
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#cca01d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(204, 160, 29)
RGB (percentuálne)80%, 63%, 11%
CMYK kód farby0, 55, 219, 51
CMYK (percentuálne)0%, 22%, 86%, 20%,
HSL kód farby44.9°, 75.1%, 45.7%
HSV kód farby44.9°, 85.8%, 80%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: citrónové kari Lemon curry. Ako vyzerá citrónové kari farba?

RGB kód farby je: #cca01d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 80% červenej, 62.7% zelenej a 11.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 85.9% žltej zložky a 20% čiernej zložky.

RGB zložky farby #cca01d

Červená
(R)
80 %
Zelená
(G)
63 %
Modrá
(B)
11 %

CMYK zložky farby (0, 55, 219, 51)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
21.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
85.9 %
Čierna (Black)
(K)
20 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#335fe2
inverzná farba
#33a01d inverzná červená zložka
#cc5f1d inverzná zelená zložka
#cca0e2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba citrónové kari pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe citrónové kari

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)