Geografia (zemepis) - digitálna encyklopédia faktov

Vitajte v časti geografia digitálnej encyklopédie. Geografia (zemepis) je náuka, ktorá sa zaoberá územím: svetadiely, kontinenty, štáty, mestá a pod. V databáze encyklopédie sa momentálne nachádza 13240 geografických objektov.
Cieľom tejto sekcie je interaktívnou formou priblížiť základné geografické informácie o našej plenéte a celkovo miestach okolo nás. Nájdete tu nielen informácie o geografických bodoch, ale aj rôzne interaktívne hry, v ktorých si môžete precvičiť praktické znalosti z geografie.

Geografické hry (geografická olympiáda) Rebríčky

Objekty digitálnej encyklopédie v sekcii geografia.

Geografia - zdroje údajov

Fakty uvedené v encyklopédii a hrách využívajú externé databázy. Informácie o mestách, štátoch, miestach a ďalších položkách sme získali a spracovali z voľne dostupných zdrojov. Týmito zdrojmi sú napríklad Wikipédia či databáza Freebase. Správnosť údajov podlieha obdobiu (napr. počet obyvateľov v mestách a obciach sa neustále mení), takisto sa tieto informácie často líšia. To však vôbec nie je podstatné. Bežný človek nepotrebuje poznať naspamäť presné informácie o rozlohe štátu. Nemá význam sa ich učiť naspamäť. Stačí mať základný prehľad a znalosti, kde a ako podrobnejšie infomrácie možno v prípade potreby vyhľadať. V našich geografických hrách však nebudete potrebovať presné číselné hodnoty.

Geografické hry

Geografické hry sú zamerané na praktické geografické znalosti, napríklad indetifikáciu polohy mesta na mape, priraďovanie vlajky k štátu a ďaľšie. Viac informácií o hrách nájdete v sekcii geografické hry a zoznam geografických hier v sekcii geografická olympiáda online.
V príprave máme rôzne geografické hry, ktoré budeme priebežne testovať a zverejňovať. Jednotlivé hry budeme taktiež rozširovať o ďalšie sekcie (levely). Plánujeme aj samostatné rebríčky, keďže porovnávanie s ostatnými je motivujúce a zvyšuje úsilie a záujem o rozširovanie vedomostí.