Geografia - Vodné toky (rieky, potoky)

Počet nájdených vodných tokov v encyklopédii: 232

Dĺžka: 410 km
ústie: Jadranské more

Dĺžka: 89 km
ústie: Rhine Severné more

Dĺžka: 47 km
ústie: Nitra

Dĺžka: 23 km
ústie: Váh

Dĺžka: 19 km
ústie: Suchá

Dĺžka: 20 km
ústie:

Dĺžka: 139 km
ústie: Vltava Severné more

Dĺžka: 21 km
ústie: Poprad

Dĺžka: 37 km
ústie: Orava

Dĺžka: 40 km
ústie: Dunajec

Dĺžka: 25 km
ústie: Váh

Dĺžka: 30 km
ústie: Váh

Dĺžka: 48 km
ústie: Dudváh

Dĺžka: 53 km
ústie: Rimava

Dĺžka: 19 km
ústie: Váh

Dĺžka: 123 km
ústie: Tisa

Dĺžka: 113 km
ústie: Slaná

Dĺžka: 25 km
ústie: Nitra

Dĺžka: 22 km
ústie: Váh

Dĺžka: 20 km
ústie: Myjava

Dĺžka: 772 km
ústie: Narew Baltské more

Dĺžka: 23 km
ústie: Ipeľ

Dĺžka: 19 km
ústie: Hron

Dĺžka: 23 km
ústie: Hron

Dĺžka: 30 km
ústie: Kysuce

Dĺžka: 25 km
ústie: Žitava

Dĺžka: 36 km
ústie: Trnávka

Dĺžka: 22 km
ústie: Bošáčka

Dĺžka: 27 km
ústie: Ondava

Dĺžka: 29 km
ústie: Nitra

Dĺžka: 20 km
ústie:

Dĺžka: 20 km
ústie: Horný Dudváh

Dĺžka: 32 km
ústie: Morava

Dĺžka: 113 km
ústie: Malý Dunaj

Dĺžka: 24 km
ústie: Uh

Dĺžka: 23 km
ústie: Kysuce

Dĺžka: 26 km
ústie: Hron

Dĺžka: 39 km
ústie: Váh

Dĺžka: 57 km
ústie: Laborec

Dĺžka: 176 km
ústie: Severné more

Dĺžka: 28 km
ústie: Slaná

Dĺžka: 19 km
ústie: Váh

Dĺžka: 36 km
ústie: Salibský Dudváh

Dĺžka: 51 km
ústie: Nitra

Dĺžka: 2 290 km
ústie: Čierne more