Fakulta aplikovaných jazykov EU - FAJ EU


Adresa: Dolnozemská, 85235 Bratislava
Webová stránka: http://www.euba.sk/sk/faj

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 2 Magister (Mgr.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 2 Magister (Mgr.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 2 Magister (Mgr.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 2 Magister (Mgr.)
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia Cudzie jazyky a kultúry denná 2 Magister (Mgr.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 22 4 18 0 0 0 22
2013 32 4 28 0 0 0 32
2014 57 12 45 0 0 0 57
2015 88 13 75 0 0 0 88
2016 101 13 88 0 0 0 101
2017 102 14 88 0 0 0 102
2018 105 14 91 0 0 0 105
2019 89 16 73 0 0 0 89
2020 75 6 69 0 0 0 75
2021 78 18 60 0 0 0 78
Spolu 749 114 635 0 0 0 749

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 85 20 65 0 0 0 85
2011 143 30 113 0 0 0 143
2012 206 35 171 0 0 0 206
2013 245 40 205 0 0 0 245
2014 276 44 232 0 0 0 276
2015 301 48 253 0 0 0 301
2016 312 55 257 0 0 0 312
2017 286 44 242 0 0 0 286
2018 234 37 197 0 0 0 234
2019 218 36 182 0 0 0 218
2020 211 36 175 0 0 0 211
2021 186 26 160 0 0 0 186
Spolu 2703 451 2252 0 0 0 2703

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2010 70 14 56 3 6 5 1 4 0 0 1.21
2011 65 9 56 3 7 11 4 7 0 0 2.2
2012 72 12 60 3 7 7 2 5 0 0 2.86
2013 65 12 53 2 7 13 6 7 0 1 3.77
2014 75 15 60 2 8 2 1 1 0 0 3.68
2015 68 12 56 1 7 3 2 1 0 0 4.43
2016 63 13 50 1 7 2 1 1 0 0 4.95
2017 60 9 51 1 7 0 0 0 0 0 4.77
2018 60 11 49 1 8 1 0 1 0 0 3.9
2019 57 10 47 2 6 1 0 1 0 0 3.82
2020 56 12 44 1 6 0 0 0 0 0 3.77
2021 57 11 46 2 9 0 0 0 0 0 3.26

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 40 103 69 47 0 0 0 0
2011 40 143 74 67 0 0 0 0
2012 70 191 150 93 0 0 0 0
2013 70 188 97 91 0 0 0 0
2014 95 145 88 78 0 0 0 0
2015 90 167 83 73 0 0 0 0
2016 150 160 126 83 0 0 0 0
2017 70 108 90 55 0 0 0 0
2018 80 122 103 46 0 0 0 0
2019 0 115 59 54 0 0 0 0
2020 80 104 52 46 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2012 30 29 21 18 0 0 0 0
2013 30 33 24 22 0 0 0 0
2014 30 41 40 38 0 0 0 0
2015 35 61 60 51 0 0 0 0
2016 210 67 60 55 0 0 0 0
2017 55 59 54 47 0 0 0 0
2018 50 45 45 34 0 0 0 0
2019 0 46 43 39 0 0 0 0
2020 40 46 44 40 0 0 0 0