Fakulta medzinárodných vzťahov EU - FMV EU


Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Webová stránka: http://fmv.euba.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 Bakalár (Bc.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 Bakalár (Bc.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Hospodárska diplomacia Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska diplomacia Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska diplomacia Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 242 67 175 0 0 0 242
2010 229 61 168 0 0 0 229
2011 247 64 183 0 0 0 247
2012 225 58 167 0 0 0 225
2013 206 55 151 0 0 0 206
2014 172 43 129 0 0 0 172
2015 195 48 147 0 0 0 195
2016 193 41 152 0 0 0 193
2017 193 47 146 0 0 0 193
2018 154 39 115 0 0 0 154
2019 178 43 135 0 0 0 178
2020 163 39 124 0 0 0 163
2021 188 52 136 0 0 0 188
Spolu 2585 657 1928 0 0 0 2585

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5 3 2 4 1 3 9
2010 3 2 1 13 5 8 16
2011 6 1 5 5 1 4 11
2012 8 3 5 8 4 4 16
2013 7 6 1 0 0 0 7
2014 3 1 2 4 1 3 7
2015 2 1 1 8 2 6 10
2016 3 1 2 2 0 2 5
2017 5 3 2 3 1 2 8
2018 4 1 3 2 1 1 6
2019 2 1 1 5 0 5 7
2020 2 1 1 0 0 0 2
2021 1 0 1 1 1 0 2
Spolu 51 24 27 55 17 38 106

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 666 193 473 0 0 0 666
2010 633 183 450 0 0 0 633
2011 593 161 432 0 0 0 593
2012 585 162 423 0 0 0 585
2013 569 141 428 0 0 0 569
2014 569 141 428 0 0 0 569
2015 544 134 410 0 0 0 544
2016 543 152 391 0 0 0 543
2017 541 155 386 0 0 0 541
2018 572 165 407 0 0 0 572
2019 570 184 386 0 0 0 570
2020 576 194 382 0 0 0 576
2021 505 179 326 0 0 0 505
Spolu 7466 2144 5322 0 0 0 7466

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 21 8 13 50 19 31 71
2010 27 12 15 61 18 43 88
2011 24 12 12 40 17 23 64
2012 17 11 6 32 9 23 49
2013 13 5 8 20 6 14 33
2014 16 6 10 21 6 15 37
2015 17 7 10 16 5 11 33
2016 17 7 10 20 5 15 37
2017 10 4 6 11 3 8 21
2018 9 5 4 9 2 7 18
2019 12 5 7 10 5 5 22
2020 13 6 7 12 8 4 25
2021 11 7 4 14 7 7 25
Spolu 207 95 112 316 110 206 523

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 32 17 15 5 5 3 0 3 0 0 20.81
2010 34 23 11 5 6 1 0 1 0 0 18.62
2011 32 19 13 4 6 4 3 1 0 1 18.53
2012 32 16 16 4 10 4 3 1 2 1 18.28
2013 25 12 13 4 5 5 4 1 3 1 22.76
2014 24 10 14 4 4 5 4 1 1 2 23.71
2015 25 10 15 3 3 6 4 2 1 2 21.76
2016 23 11 12 5 2 4 3 1 0 1 23.61
2017 28 17 11 5 7 0 0 0 0 0 19.32
2018 26 17 9 4 7 0 0 0 0 0 22
2019 28 17 11 2 7 0 0 0 0 0 20.36
2020 25 15 10 2 6 3 2 1 0 0 23.04
2021 25 14 11 1 8 0 0 0 0 0 20.2

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 150 439 188 139 0 0 0 0
2010 120 380 175 125 0 0 0 0
2011 100 356 128 116 0 0 0 0
2012 110 317 184 169 0 0 0 0
2013 120 264 161 149 0 0 0 0
2014 120 221 135 127 0 0 0 0
2015 150 186 120 111 0 0 0 0
2016 150 281 156 138 0 0 0 0
2017 120 295 176 164 0 0 0 0
2018 160 352 196 181 0 0 0 0
2019 0 321 191 166 0 0 0 0
2020 180 338 157 154 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 150 151 141 137 0 0 0 0
2010 130 126 102 102 0 0 0 0
2011 100 124 116 106 0 0 0 0
2012 110 113 105 87 0 0 0 0
2013 100 111 105 86 0 0 0 0
2014 100 106 102 83 0 0 0 0
2015 120 133 119 98 0 0 0 0
2016 150 119 112 91 0 0 0 0
2017 100 91 83 72 0 0 0 0
2018 150 74 60 41 0 0 0 0
2019 0 106 88 68 0 0 0 0
2020 140 109 97 65 0 0 0 0