Fakulta podnikového manažmentu EU - FPM EU


Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)
Finančný manažment Finančný manažment externá 3 Bakalár (Bc.)
Finančný manažment Finančný manažment externá 4 Bakalár (Bc.)
Finančný manažment Finančný manažment denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika podniku Ekonomika a manažment podniku externá 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomika podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažment a ekonomické znalectvo Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažment výroby a logistika Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Personálny manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Personálny manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Podnikové financie Finančný manažment externá 2 Inžinier (Ing.)
Podnikové financie Finančný manažment denná 2 Inžinier (Ing.)
Všeobecný manažment Ekonomika a manažment podniku externá 2 Inžinier (Ing.)
Všeobecný manažment Ekonomika a manažment podniku externá 3 Inžinier (Ing.)
Všeobecný manažment Ekonomika a manažment podniku externá 3 Inžinier (Ing.)
Všeobecný manažment Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Všeobecný manažment Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Finančný manažment podniku Finančný manažment externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Finančný manažment podniku Finančný manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Finančný manažment podniku Finančný manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Finančný manažment podniku Finančný manažment denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 706 280 426 161 51 110 867
2010 648 228 420 107 34 73 755
2011 805 266 539 97 30 67 902
2012 722 224 498 72 20 52 794
2013 657 208 449 60 16 44 717
2014 557 194 363 65 24 41 622
2015 502 174 328 66 18 48 568
2016 411 153 258 65 19 46 476
2017 472 159 313 78 29 49 550
2018 422 124 298 27 6 21 449
2019 392 140 252 32 5 27 424
2020 387 109 278 19 5 14 406
2021 405 152 253 17 7 10 422
Spolu 7086 2411 4675 866 264 602 7952

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 16 7 9 17 13 4 33
2010 11 4 7 31 16 15 42
2011 11 7 4 21 13 8 32
2012 17 9 8 15 9 6 32
2013 18 9 9 15 10 5 33
2014 10 2 8 9 6 3 19
2015 7 3 4 8 5 3 15
2016 8 1 7 9 6 3 17
2017 10 4 6 4 4 0 14
2018 5 3 2 6 3 3 11
2019 3 2 1 4 3 1 7
2020 9 4 5 5 3 2 14
2021 3 0 3 5 4 1 8
Spolu 128 55 73 149 95 54 277

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2098 743 1355 313 105 208 2411
2010 1972 692 1280 291 95 196 2263
2011 1818 656 1162 236 85 151 2054
2012 1714 633 1081 212 73 139 1926
2013 1488 546 942 219 74 145 1707
2014 1327 489 838 215 69 146 1542
2015 1231 453 778 236 78 158 1467
2016 1269 445 824 201 69 132 1470
2017 1212 433 779 114 27 87 1326
2018 1239 476 763 85 22 63 1324
2019 1291 519 772 39 13 26 1330
2020 1447 636 811 19 8 11 1466
2021 1516 674 842 1 0 1 1517
Spolu 19622 7395 12227 2181 718 1463 21803

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 52 27 25 95 55 40 147
2010 58 32 26 101 61 40 159
2011 53 25 28 69 48 21 122
2012 37 15 22 55 40 15 92
2013 26 7 19 46 33 13 72
2014 26 8 18 37 24 13 63
2015 27 12 15 34 23 11 61
2016 19 10 9 34 25 9 53
2017 18 10 8 29 19 10 47
2018 22 11 11 26 18 8 48
2019 23 10 13 30 24 6 53
2020 19 6 13 23 19 4 42
2021 20 7 13 18 15 3 38
Spolu 400 180 220 597 404 193 997

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 100 44 56 12 23 19 8 11 1 4 24.11
2010 116 50 66 13 22 1 0 1 0 0 19.51
2011 109 47 62 14 19 2 0 2 0 1 18.84
2012 107 46 61 13 18 2 1 1 0 1 18
2013 102 45 57 15 13 6 2 4 0 4 16.74
2014 100 41 59 12 15 5 3 2 1 2 15.42
2015 95 38 57 10 16 6 5 1 0 0 15.44
2016 87 35 52 11 16 3 2 1 0 0 16.9
2017 85 32 53 11 16 5 3 2 0 0 15.6
2018 83 29 54 10 18 5 3 2 0 1 15.95
2019 81 28 53 9 18 3 2 1 0 2 16.42
2020 78 27 51 8 20 1 1 0 0 1 18.79
2021 75 26 49 8 24 1 1 0 0 1 20.23

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 600 2135 979 463 150 222 224 38
2010 600 1757 622 314 150 214 169 43
2011 530 1698 355 320 100 180 56 52
2012 400 1386 407 362 68 135 93 50
2013 300 1091 408 359 100 97 59 57
2014 380 913 370 323 100 90 52 48
2015 380 841 331 297 100 91 46 42
2016 390 717 324 290 110 50 28 24
2017 400 753 350 294 0 0 0 0
2018 400 879 411 368 0 0 0 0
2019 0 1062 452 400 0 0 0 0
2020 400 1035 456 452 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 350 404 328 312 230 149 76 73
2009 410 533 419 344 230 125 96 61
2010 410 511 348 327 230 139 50 27
2011 365 630 426 406 230 135 38 31
2012 387 510 378 372 105 104 47 47
2013 350 357 256 248 100 87 44 40
2014 330 282 219 204 110 95 57 53
2015 330 328 298 264 110 98 77 69
2016 360 316 260 212 70 72 66 52
2017 330 295 255 211 70 47 39 30
2018 320 284 219 197 70 36 24 24
2019 0 237 203 198 0 0 0 0
2020 330 249 198 196 70 12 0 0