Obchodná fakulta EU - OF EU


Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Webová stránka: http://of.euba.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Medzinárodné podnikanie Medzinárodné podnikanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Medzinárodné podnikanie Medzinárodné podnikanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Medzinárodné podnikanie Medzinárodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Medzinárodné podnikanie Medzinárodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách Cestovný ruch externá 4 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách Cestovný ruch externá 4 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách Cestovný ruch denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách Cestovný ruch denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu Obchodné podnikanie externá 3 Bakalár (Bc.)
Zahraničnoobchodné podnikanie Obchodné podnikanie externá 3 Bakalár (Bc.)
Zahraničnoobchodné podnikanie Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažment cestovného ruchu Cestovný ruch externá 2 Inžinier (Ing.)
Manažment cestovného ruchu Cestovný ruch externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažment cestovného ruchu Cestovný ruch denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažment medzinárodného obchodu Medzinárodné podnikanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažment medzinárodného obchodu Medzinárodné podnikanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažment predaja Obchod a marketing denná 2 Inžinier (Ing.)
Marketingový a obchodný manažment Obchod a marketing externá 3 Inžinier (Ing.)
Marketingový a obchodný manažment Obchod a marketing denná 2 Inžinier (Ing.)
Marketingový manažment Obchod a marketing denná 2 Inžinier (Ing.)
Marketingový manažment Obchod a marketing externá 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodný obchod Medzinárodné podnikanie externá 2 Inžinier (Ing.)
Medzinárodný obchod Medzinárodné podnikanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Obchodný manažment Obchod a marketing denná 2 Inžinier (Ing.)
Obchodný manažment Obchod a marketing externá 2 Inžinier (Ing.)
Podnikanie v Európskej únii Medzinárodné podnikanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Podnikanie v Európskej únii Medzinárodné podnikanie externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika obchodu a služieb Odvetvové a prierezové ekonomiky externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika obchodu a služieb Odvetvové a prierezové ekonomiky denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Marketingový a obchodný manažment Obchod a marketing externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Marketingový a obchodný manažment Obchod a marketing externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Marketingový a obchodný manažment Obchod a marketing denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Svetová ekonomika Svetová ekonomika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Svetová ekonomika Svetová ekonomika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1020 240 780 248 64 184 1268
2010 832 233 599 189 48 141 1021
2011 912 206 706 155 36 119 1067
2012 745 161 584 178 29 149 923
2013 612 151 461 152 28 124 764
2014 589 137 452 147 37 110 736
2015 508 135 373 150 34 116 658
2016 515 135 380 92 26 66 607
2017 497 123 374 115 31 84 612
2018 467 130 337 17 4 13 484
2019 401 107 294 51 17 34 452
2020 387 120 267 39 14 25 426
2021 412 133 279 27 8 19 439
Spolu 7897 2011 5886 1560 376 1184 9457

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 21 5 16 12 8 4 33
2010 15 8 7 28 14 14 43
2011 11 3 8 12 3 9 23
2012 15 3 12 7 3 4 22
2013 12 6 6 4 1 3 16
2014 12 2 10 4 0 4 16
2015 8 1 7 4 2 2 12
2016 11 5 6 4 2 2 15
2017 8 4 4 7 2 5 15
2018 6 3 3 3 2 1 9
2019 5 3 2 2 0 2 7
2020 4 2 2 4 2 2 8
2021 7 2 5 0 0 0 7
Spolu 135 47 88 91 39 52 226

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2322 611 1711 531 145 386 2853
2010 2114 515 1599 509 129 380 2623
2011 1832 476 1356 495 120 375 2327
2012 1659 462 1197 444 108 336 2103
2013 1523 426 1097 388 101 287 1911
2014 1446 412 1034 337 94 243 1783
2015 1381 395 986 274 82 192 1655
2016 1282 367 915 234 74 160 1516
2017 1230 371 859 160 63 97 1390
2018 1194 388 806 168 62 106 1362
2019 1173 422 751 141 53 88 1314
2020 1284 496 788 122 42 80 1406
2021 1296 500 796 112 45 67 1408
Spolu 19736 5841 13895 3915 1118 2797 23651

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 49 19 30 75 31 44 124
2010 52 20 32 58 20 38 110
2011 47 14 33 31 9 22 78
2012 38 12 26 32 10 22 70
2013 35 11 24 34 13 21 69
2014 29 11 18 33 15 18 62
2015 29 15 14 26 12 14 55
2016 24 14 10 21 12 9 45
2017 18 10 8 19 11 8 37
2018 20 10 10 13 7 6 33
2019 19 7 12 15 10 5 34
2020 21 9 12 13 10 3 34
2021 23 11 12 11 8 3 34
Spolu 404 163 241 381 168 213 785

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 99 39 60 11 17 13 6 7 1 1 28.82
2010 100 38 62 11 16 12 6 6 1 0 26.23
2011 91 36 55 12 13 16 7 9 1 1 25.57
2012 99 38 61 10 17 8 4 4 2 1 21.24
2013 95 36 59 11 18 16 8 8 1 5 20.12
2014 96 36 60 10 21 13 5 8 0 4 18.57
2015 93 36 57 8 22 12 4 8 0 0 17.8
2016 88 34 54 7 22 3 2 1 0 0 17.23
2017 88 34 54 8 19 2 1 1 0 0 15.8
2018 82 32 50 8 17 2 1 1 0 0 16.61
2019 74 26 48 3 15 0 0 0 0 0 17.76
2020 72 29 43 6 18 0 0 0 0 0 19.53
2021 63 25 38 6 21 0 0 0 0 0 22.35

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 0 1947 891 406 0 190 182 76
2010 480 1541 630 308 140 202 213 52
2011 390 1374 390 355 110 163 96 71
2012 0 1148 315 284 0 101 73 62
2013 0 1023 346 316 0 85 72 56
2014 0 746 367 320 90 86 70 59
2015 340 1394 652 584 90 146 96 88
2016 300 543 249 233 90 62 34 28
2017 300 641 320 281 60 58 31 26
2018 300 731 380 339 90 62 28 27
2019 0 821 372 346 0 42 26 24
2020 360 704 372 324 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 480 474 423 417 120 156 116 115
2009 440 633 542 498 140 106 119 87
2010 380 510 407 332 140 152 125 97
2011 320 530 403 370 140 182 114 106
2012 260 454 349 312 120 141 141 127
2013 260 372 289 256 120 138 97 93
2014 300 362 308 286 120 103 81 75
2015 300 393 299 270 120 126 78 76
2016 360 383 326 291 120 98 71 66
2017 370 345 297 262 90 65 44 36
2018 370 263 263 209 90 42 42 29
2019 0 252 214 192 0 34 32 27
2020 350 279 217 216 90 34 29 28