Podnikovohospodárska fakulta EU, Košice - PHF EU


Adresa: Tajovského 13, 04130 Košice

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)
Obchodné podnikanie Obchodné podnikanie denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku externá 2 Inžinier (Ing.)
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Inžinier (Ing.)
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku externá 3 Inžinier (Ing.)
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku denná 2 Inžinier (Ing.)
Finančné riadenie podniku Ekonomika a manažment podniku externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 455 168 287 169 30 139 624
2010 434 128 306 186 51 135 620
2011 468 148 320 171 56 115 639
2012 394 105 289 154 53 101 548
2013 369 129 240 152 46 106 521
2014 343 100 243 93 26 67 436
2015 296 108 188 100 31 69 396
2016 287 90 197 71 22 49 358
2017 237 71 166 73 30 43 310
2018 244 70 174 24 13 11 268
2019 180 48 132 29 5 24 209
2020 208 73 135 21 13 8 229
2021 173 55 118 28 12 16 201
Spolu 4088 1293 2795 1271 388 883 5359

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 1 5 0 0 0 6
2010 6 4 2 12 4 8 18
2011 5 1 4 4 0 4 9
2012 6 0 6 2 2 0 8
2013 13 3 10 2 1 1 15
2014 4 1 3 1 1 0 5
2015 4 1 3 0 0 0 4
2016 5 2 3 3 1 2 8
2017 4 1 3 0 0 0 4
2018 2 2 0 1 1 0 3
2019 2 1 1 2 1 1 4
2020 2 0 2 3 3 0 5
2021 4 1 3 2 2 0 6
Spolu 63 18 45 32 16 16 95

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1214 373 841 453 136 317 1667
2010 1049 322 727 431 150 281 1480
2011 975 324 651 365 115 250 1340
2012 963 324 639 294 95 199 1257
2013 887 308 579 242 81 161 1129
2014 800 278 522 195 76 119 995
2015 771 256 515 208 82 126 979
2016 708 229 479 156 65 91 864
2017 631 203 428 101 45 56 732
2018 547 179 368 95 42 53 642
2019 571 198 373 87 43 44 658
2020 634 244 390 84 41 43 718
2021 597 220 377 74 28 46 671
Spolu 10347 3458 6889 2785 999 1786 13132

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 28 10 18 18 12 6 46
2010 25 4 21 15 5 10 40
2011 29 6 23 9 7 2 38
2012 29 10 19 12 9 3 41
2013 21 7 14 12 10 2 33
2014 21 7 14 14 11 3 35
2015 23 9 14 13 10 3 36
2016 20 10 10 13 12 1 33
2017 13 7 6 13 11 2 26
2018 14 6 8 11 10 1 25
2019 12 2 10 9 8 1 21
2020 15 4 11 5 5 0 20
2021 16 7 9 4 4 0 20
Spolu 266 89 177 148 114 34 414

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 55 19 36 7 7 23 16 7 0 0 30.31
2010 52 18 34 7 6 1 1 0 0 1 28.46
2011 61 22 39 7 5 3 3 0 0 0 21.97
2012 61 23 38 7 5 6 4 2 0 1 20.61
2013 56 22 34 7 4 5 3 2 0 1 20.16
2014 51 23 28 6 9 4 3 1 0 2 19.51
2015 42 17 25 6 9 3 1 2 0 0 23.31
2016 48 19 29 6 8 2 0 2 0 0 18
2017 41 19 22 6 7 3 1 2 0 0 17.85
2018 38 18 20 6 8 3 2 1 0 0 16.89
2019 40 19 21 5 11 4 3 1 0 0 16.45
2020 36 17 19 4 10 3 1 2 0 0 19.94
2021 33 16 17 4 14 0 0 0 0 0 20.33

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 0 695 427 194 0 56 61 23
2010 310 541 305 143 100 106 90 41
2011 300 565 211 188 90 82 48 25
2012 0 389 186 180 0 32 19 17
2013 0 372 171 155 0 24 20 16
2014 0 319 258 155 0 15 18 2
2015 200 572 467 325 45 119 93 74
2016 160 620 329 305 30 56 38 38
2017 120 646 355 355 30 63 50 50
2018 140 617 299 295 30 32 32 32
2019 0 644 390 336 0 52 37 30
2020 140 677 403 403 30 94 73 73

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 0 260 225 209 0 69 29 25
2010 270 259 205 193 100 281 113 108
2011 210 269 228 63 110 162 103 38
2012 0 190 194 157 0 43 67 60
2013 210 187 166 153 60 89 60 56
2014 175 185 163 127 75 56 44 19
2015 170 347 267 254 40 103 84 78
2016 160 292 258 254 30 51 30 29
2017 120 268 181 181 30 33 29 22
2018 140 233 195 189 30 56 40 38
2019 0 173 161 136 0 45 31 31
2020 170 266 205 205 30 49 31 31