Špeciálne technické odbory - študijný odbor

Kód študijného odboru: 39

Počet absolventov 1. a 2. stupňa spolu: 7766

Počet absolventov 3. stupňa spolu: 678

Absolventi študijného odboru v priebehu posledných rokov.

Porovnanie počtu absolventov študijného odboru podľa stupňa, formy štúdia (denné, dištančné) a pohlavia.

Prvý a druhý stupeň štúdia

Tretí stupeň štúdia