Ekonomická fakulta TUKE - EkF TUKE


Adresa: B. Němcovej 32, 04001 Košice
Webová stránka: http://www.ekf.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 4 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 Bakalár (Bc.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj externá 3 Inžinier (Ing.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomika a manažment verejnej správy Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 2 Inžinier (Ing.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie externá 3 Inžinier (Ing.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 2 Inžinier (Ing.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Financie Financie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie Financie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie Financie externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie Financie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Financie Financie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priestorová a regionálna ekonómia Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priestorová a regionálna ekonómia Verejná správa a regionálny rozvoj externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priestorová a regionálna ekonómia Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priestorová a regionálna ekonómia Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 337 124 213 30 11 19 367
2010 335 110 225 46 14 32 381
2011 336 114 222 50 10 40 386
2012 369 115 254 64 14 50 433
2013 346 118 228 60 7 53 406
2014 338 112 226 80 29 51 418
2015 305 85 220 80 26 54 385
2016 258 87 171 74 27 47 332
2017 257 75 182 55 16 39 312
2018 246 84 162 9 1 8 255
2019 292 85 207 20 9 11 312
2020 295 97 198 35 7 28 330
2021 309 85 224 8 5 3 317
Spolu 4023 1291 2732 611 176 435 4634

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 3 1 2 2 1 1 5
2010 6 3 3 4 2 2 10
2011 9 4 5 4 2 2 13
2012 9 4 5 0 0 0 9
2013 11 5 6 4 3 1 15
2014 8 2 6 6 4 2 14
2015 10 3 7 4 4 0 14
2016 11 6 5 7 6 1 18
2017 9 3 6 0 0 0 9
2018 9 5 4 2 1 1 11
2019 5 2 3 2 2 0 7
2020 6 1 5 3 1 2 9
2021 6 2 4 3 2 1 9
Spolu 102 41 61 41 28 13 143

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 927 321 606 181 61 120 1108
2010 934 316 618 211 54 157 1145
2011 938 323 615 244 64 180 1182
2012 904 301 603 231 71 160 1135
2013 846 267 579 226 78 148 1072
2014 817 276 541 206 73 133 1023
2015 745 260 485 181 62 119 926
2016 788 258 530 144 48 96 932
2017 830 286 544 113 45 68 943
2018 873 295 578 99 32 67 972
2019 874 314 560 61 15 46 935
2020 886 304 582 48 12 36 934
2021 962 363 599 37 6 31 999
Spolu 11324 3884 7440 1982 621 1361 13306

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 30 15 15 25 17 8 55
2010 31 14 17 24 19 5 55
2011 32 12 20 25 23 2 57
2012 31 10 21 26 22 4 57
2013 34 13 21 26 22 4 60
2014 30 12 18 22 20 2 52
2015 33 17 16 16 13 3 49
2016 31 16 15 14 10 4 45
2017 31 15 16 17 11 6 48
2018 31 13 18 27 19 8 58
2019 29 12 17 21 14 7 50
2020 29 12 17 17 12 5 46
2021 21 8 13 19 12 7 40
Spolu 393 169 224 279 214 65 672

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 48 22 26 5 9 2 2 0 1 0 23.08
2010 49 20 29 4 7 1 1 0 1 0 23.37
2011 49 21 28 4 7 1 1 0 1 0 24.12
2012 51 23 28 3 10 1 1 0 1 0 22.25
2013 50 24 26 5 8 2 1 1 1 0 21.44
2014 50 24 26 5 11 4 1 3 1 0 20.46
2015 53 25 28 5 13 1 0 1 0 0 17.47
2016 53 25 28 5 12 1 1 0 0 0 17.58
2017 48 21 27 3 16 2 2 0 1 0 19.65
2018 54 26 28 3 17 2 1 1 1 0 18
2019 53 26 27 3 18 2 2 0 1 0 17.64
2020 53 27 26 4 17 1 1 0 0 0 17.62
2021 59 27 32 3 18 5 3 2 0 2 16.93

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 80 70 78 56
2009 210 840 307 217 95 113 113 70
2010 200 914 267 193 85 110 119 83
2011 180 848 275 184 80 111 128 88
2012 160 756 254 162 40 91 98 68
2013 185 675 234 149 85 73 79 57
2014 185 513 276 178 70 65 67 43
2015 180 466 274 152 60 82 83 55
2016 180 431 336 224 60 63 61 41
2017 220 391 316 213 40 51 51 36
2018 240 396 344 239 100 40 40 27
2019 340 385 306 196 70 50 0 0
2020 360 359 365 208 70 42 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 20 26 26 26
2009 180 169 169 166 20 28 28 28
2010 200 178 178 177 40 30 30 26
2011 176 185 186 186 25 49 48 41
2012 207 191 192 186 39 66 65 54
2013 185 160 160 158 60 53 53 45
2014 185 162 162 153 60 67 67 55
2015 185 149 149 137 80 36 36 33
2016 180 137 137 118 80 28 26 24
2017 180 144 144 140 0 35 35 33
2018 210 140 136 122 30 18 18 16
2019 240 169 169 154 70 12 0 0
2020 280 160 160 152 70 28 27 25