Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE - FEI TUKE


Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.fei.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Automatizácia mechatronických systémov Mechatronika externá 3 Bakalár (Bc.)
Automatizácia mechatronických systémov Mechatronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika externá 4 Bakalár (Bc.)
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika externá 4 Bakalár (Bc.)
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Automatizované elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Automobilová elektronika Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Automobilová elektronika Elektronika externá 3 Bakalár (Bc.)
Elektroenergetika Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Elektroenergetika Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Elektroenergetika Elektrotechnika externá 3 Bakalár (Bc.)
Elektronika Elektronika externá 3 Bakalár (Bc.)
Elektronika Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Elektrotechnické inžinierstvo Elektrotechnika externá 3 Bakalár (Bc.)
Elektrotechnické inžinierstvo Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov Fyzikálne inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Informatika Informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Informatika Informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Informatika Informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Inteligentné systémy Kybernetika externá 3 Bakalár (Bc.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 3 Bakalár (Bc.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 3 Bakalár (Bc.)
Inžinierstvo riadenia priemyslu Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Inžinierstvo riadenia priemyslu Elektrotechnika externá 3 Bakalár (Bc.)
Kybernetika Kybernetika externá 3 Bakalár (Bc.)
Kybernetika Kybernetika denná 3 Bakalár (Bc.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 3 Bakalár (Bc.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 3 Bakalár (Bc.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika externá 3 Bakalár (Bc.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie elektromechanických systémov Elektrotechnika denná 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie elektromechanických systémov Elektrotechnika externá 3 Bakalár (Bc.)
Smartelektronika Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Smartelektronika Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Telekomunikácie Telekomunikácie externá 3 Bakalár (Bc.)
Telekomunikácie Telekomunikácie denná 3 Bakalár (Bc.)
Výrobné procesy v elektronike Elektronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Výrobné procesy v elektronike Elektronika externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika externá 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia Automatizácia externá 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia Automatizácia denná 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia mechatronických systémov Mechatronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia mechatronických systémov Mechatronika externá 2 Inžinier (Ing.)
Elektroenergetika Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Elektroenergetika Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Elektroenergetika Elektrotechnika externá 2 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické inžinierstvo Elektrotechnika externá 2 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické inžinierstvo Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika externá 3 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika externá 3 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Elektrotechnické systémy Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov Fyzikálne inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Infoelektronika Elektronika externá 2 Inžinier (Ing.)
Infoelektronika Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Informatika Informatika externá 2 Inžinier (Ing.)
Informatika Informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Informatika Informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 2 Inžinier (Ing.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 2 Inžinier (Ing.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika denná 2 Inžinier (Ing.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika externá 2 Inžinier (Ing.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 2 Inžinier (Ing.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 2 Inžinier (Ing.)
Multimediálne telekomunikácie Telekomunikácie externá 2 Inžinier (Ing.)
Multimediálne telekomunikácie Telekomunikácie denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačové modelovanie Aplikovaná informatika externá 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselná elektrotechnika Elektrotechnika externá 2 Inžinier (Ing.)
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike Elektronika externá 2 Inžinier (Ing.)
Smartelektronika Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Smartelektronika Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológie výroby v elektronike Elektronika externá 2 Inžinier (Ing.)
Technológie výroby v elektronike Elektronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Umelá inteligencia Umelá inteligencia externá 2 Inžinier (Ing.)
Umelá inteligencia Umelá inteligencia denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektroenergetika Elektroenergetika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektroenergetika Elektroenergetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektroenergetika Elektroenergetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektroenergetika Elektroenergetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektroenergetika Elektroenergetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické meracie systémy Elektronika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické meracie systémy Elektronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické meracie systémy Elektronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektronické systémy a spracovanie signálov Elektronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnické systémy Silnoprúdová elektrotechnika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnické systémy Silnoprúdová elektrotechnika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnické systémy Silnoprúdová elektrotechnika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnické systémy Silnoprúdová elektrotechnika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnické systémy Silnoprúdová elektrotechnika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnológie a materiály Elektrotechnológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Elektrotechnológie a materiály Elektrotechnológie a materiály denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov Fyzikálne inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Hospodárska informatika Hospodárska informatika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Infoelektronika Elektronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Infoelektronika Elektronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Infoelektronika Elektronika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Informatika Informatika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Informatika Informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Informatika Informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Informatika Informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Informatika Informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inteligentné systémy Kybernetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inteligentné systémy Kybernetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Inteligentné systémy Kybernetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Kybernetika a informačno-riadiace systémy Kybernetika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronické systémy Mechatronika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronické systémy Mechatronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronické systémy Mechatronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Multimediálne komunikačné technológie Telekomunikácie denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačové modelovanie Teoretická informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačové modelovanie Teoretická informatika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačové modelovanie Teoretická informatika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselná elektrotechnika Teoretická elektrotechnika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Progresívne materiály a technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Telekomunikácie Telekomunikácie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Telekomunikácie Telekomunikácie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Telekomunikácie Telekomunikácie denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Umelá inteligencia Umelá inteligencia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Umelá inteligencia Umelá inteligencia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Umelá inteligencia Umelá inteligencia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 781 734 47 72 65 7 853
2010 797 722 75 62 54 8 859
2011 914 818 96 119 103 16 1033
2012 1010 875 135 81 75 6 1091
2013 861 767 94 16 11 5 877
2014 866 730 136 22 21 1 888
2015 650 570 80 18 17 1 668
2016 629 528 101 9 9 0 638
2017 548 473 75 14 14 0 562
2018 598 507 91 4 4 0 602
2019 646 561 85 0 0 0 646
2020 682 575 107 4 4 0 686
2021 766 673 93 0 0 0 766
Spolu 9748 8533 1215 421 377 44 10169

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 25 22 3 9 8 1 34
2010 29 27 2 10 10 0 39
2011 18 16 2 6 6 0 24
2012 33 30 3 6 5 1 39
2013 13 10 3 12 12 0 25
2014 22 17 5 3 1 2 25
2015 29 25 4 7 6 1 36
2016 26 21 5 5 5 0 31
2017 14 14 0 3 3 0 17
2018 26 24 2 3 2 1 29
2019 18 18 0 3 2 1 21
2020 19 15 4 2 2 0 21
2021 27 22 5 2 2 0 29
Spolu 299 261 38 71 64 7 370

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2650 2509 141 428 377 51 3078
2010 3018 2705 313 305 268 37 3323
2011 2832 2513 319 145 131 14 2977
2012 2397 2096 301 68 59 9 2465
2013 2214 1916 298 58 56 2 2272
2014 2010 1756 254 51 50 1 2061
2015 1982 1718 264 47 46 1 2029
2016 2062 1805 257 37 36 1 2099
2017 2322 2037 285 13 12 1 2335
2018 2555 2245 310 5 5 0 2560
2019 2855 2524 331 5 5 0 2860
2020 3036 2681 355 0 0 0 3036
2021 3167 2788 379 0 0 0 3167
Spolu 33100 29293 3807 1162 1045 117 34262

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 112 98 14 64 61 3 176
2010 111 94 17 68 65 3 179
2011 115 101 14 63 59 4 178
2012 104 86 18 53 51 2 157
2013 108 91 17 46 43 3 154
2014 109 95 14 40 38 2 149
2015 103 94 9 35 32 3 138
2016 92 85 7 22 19 3 114
2017 98 86 12 20 17 3 118
2018 77 65 12 20 18 2 97
2019 74 62 12 10 9 1 84
2020 71 63 8 14 13 1 85
2021 76 63 13 16 15 1 92
Spolu 1250 1083 167 471 440 31 1721

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 161 122 39 32 39 8 8 0 0 2 19.12
2010 159 121 38 32 39 8 8 0 1 3 20.9
2011 151 114 37 29 35 7 7 0 1 1 19.72
2012 145 111 34 29 31 3 3 0 1 1 17
2013 146 114 32 30 31 2 2 0 0 1 15.56
2014 147 111 36 29 33 3 3 0 0 2 14.02
2015 147 110 37 28 34 3 2 1 0 1 13.8
2016 146 109 37 27 37 4 4 0 1 1 14.38
2017 149 113 36 29 46 7 6 1 1 1 15.67
2018 150 113 37 27 50 13 12 1 3 2 17.07
2019 140 106 34 28 50 17 14 3 4 4 20.43
2020 141 106 35 27 53 15 13 2 5 4 21.53
2021 136 105 31 25 57 5 4 1 1 1 23.29

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 590 200 195 167
2009 2200 1747 1739 1151 650 217 218 173
2010 1550 1911 1184 745 490 178 36 27
2011 1170 1636 1244 764 30 68 34 24
2012 814 1047 805 541 30 38 31 25
2013 504 921 794 551 30 12 12 8
2014 740 997 996 611 30 20 20 13
2015 680 1061 1054 648 30 22 22 15
2016 780 1017 1017 704 30 22 22 14
2017 560 987 987 689 20 13 13 11
2018 820 1048 1048 760 0 0 0 0
2019 870 1158 1147 869 0 0 0 0
2020 870 1054 1054 764 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 270 42 38 31
2009 1530 484 469 443 390 89 88 78
2010 556 515 451 442 42 51 28 22
2011 519 572 465 443 9 14 8 8
2012 493 586 516 506 10 9 9 7
2013 424 472 420 406 20 11 10 8
2014 358 394 351 345 20 13 11 9
2015 271 281 275 258 20 21 21 15
2016 368 321 319 302 20 1 0 0
2017 370 323 313 301 20 3 0 0
2018 390 330 323 288 0 0 0 0
2019 450 389 373 346 0 0 0 0
2020 470 423 403 376 0 0 0 0