Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - FMMR TUKE

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2017 76 43 33 20 12 8 96
2018 65 47 18 7 4 3 72
2019 58 37 21 4 3 1 62
2020 46 36 10 8 6 2 54
2021 71 54 17 3 2 1 74
Spolu 316 217 99 42 27 15 358

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2017 4 3 1 8 6 2 12
2018 3 1 2 3 1 2 6
2019 8 4 4 1 1 0 9
2020 3 2 1 1 0 1 4
2021 5 2 3 0 0 0 5
Spolu 23 12 11 13 8 5 36

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2017 188 132 56 27 20 7 215
2018 261 205 56 20 16 4 281
2019 226 178 48 14 11 3 240
2020 187 142 45 5 4 1 192
2021 179 145 34 0 0 0 179
Spolu 1041 802 239 66 51 15 1107

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2017 40 22 18 13 11 2 53
2018 41 19 22 14 12 2 55
2019 35 17 18 13 11 2 48
2020 34 16 18 7 5 2 41
2021 37 17 20 8 8 0 45
Spolu 187 91 96 55 47 8 242

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2017 57 28 29 9 25 5 4 1 0 1 3.77
2018 58 30 28 10 24 1 1 0 0 0 4.84
2019 59 31 28 9 25 0 0 0 0 0 4.07
2020 61 34 27 9 25 0 0 0 0 0 3.15
2021 57 34 23 12 25 0 0 0 0 0 3.14

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2017 250 71 70 52 60 7 7 7
2018 250 178 184 129 60 19 13 5
2019 900 113 113 79 0 0 0 0
2020 680 97 58 45 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2017 350 36 35 35 50 5 5 5
2018 140 37 38 36 50 5 4 3
2019 140 26 25 22 60 1 1 1
2020 450 16 16 14 0 0 0 0