Fakulta umení TUKE - FU TUKE


Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.fu.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Architektúra a urbanizmus Architektúra a urbanizmus denná 4 Bakalár (Bc.)
Architektúra a urbanizmus Architektúra a urbanizmus denná 4 Bakalár (Bc.)
Dizajn Dizajn denná 4 Bakalár (Bc.)
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Architektúra a urbanizmus Architektúra a urbanizmus denná 2 Inžinier architekt (Ing. arch.)
Architektúra a urbanizmus Architektúra a urbanizmus denná 2 Inžinier architekt (Ing. arch.)
Dizajn Dizajn denná 2 Magister umenia (Mgr. art.)
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie denná 2 Magister umenia (Mgr. art.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Dizajn Dizajn externá 5 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Dizajn Dizajn denná 4 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Dizajn Dizajn denná 3 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Dizajn Dizajn externá 5 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Voľné vytvarné umenie Výtvarné umenie denná 4 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Voľné vytvarné umenie Výtvarné umenie externá 5 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 81 43 38 0 0 0 81
2010 69 33 36 0 0 0 69
2011 78 43 35 0 0 0 78
2012 80 37 43 0 0 0 80
2013 73 39 34 0 0 0 73
2014 79 42 37 0 0 0 79
2015 74 36 38 0 0 0 74
2016 79 35 44 0 0 0 79
2017 65 33 32 0 0 0 65
2018 62 22 40 0 0 0 62
2019 75 36 39 0 0 0 75
2020 67 22 45 0 0 0 67
2021 73 29 44 0 0 0 73
Spolu 955 450 505 0 0 0 955

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 1 1 2 1 1 4
2015 2 2 0 0 0 0 2
2016 2 2 0 0 0 0 2
2017 1 1 0 1 1 0 2
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 1 1 1 1 0 3
2020 4 2 2 2 2 0 6
2021 3 1 2 1 1 0 4
Spolu 16 10 6 7 6 1 23

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 276 146 130 0 0 0 276
2010 277 147 130 0 0 0 277
2011 271 137 134 0 0 0 271
2012 275 137 138 0 0 0 275
2013 270 134 136 0 0 0 270
2014 258 125 133 0 0 0 258
2015 263 123 140 0 0 0 263
2016 252 108 144 0 0 0 252
2017 262 111 151 0 0 0 262
2018 267 101 166 0 0 0 267
2019 262 85 177 0 0 0 262
2020 276 88 188 0 0 0 276
2021 277 87 190 0 0 0 277
Spolu 3486 1529 1957 0 0 0 3486

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 4 3 1 3 2 1 7
2012 6 5 1 5 4 1 11
2013 8 7 1 7 5 2 15
2014 5 5 0 4 3 1 9
2015 5 4 1 7 7 0 12
2016 9 6 3 12 12 0 21
2017 11 5 6 8 8 0 19
2018 13 6 7 7 7 0 20
2019 9 4 5 5 4 1 14
2020 7 3 4 6 3 3 13
2021 7 4 3 2 1 1 9
Spolu 84 52 32 66 56 10 150

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 38 33 5 5 10 9 5 4 0 0 7.26
2010 32 28 4 5 8 11 7 4 0 0 8.66
2011 37 32 5 4 10 7 7 0 0 1 7.32
2012 25 22 3 4 6 12 11 1 1 2 11
2013 29 26 3 4 6 15 12 3 1 1 9.31
2014 35 31 4 5 7 16 12 4 0 1 7.37
2015 42 34 8 6 8 9 8 1 0 1 6.26
2016 39 33 6 6 8 12 10 2 0 1 6.46
2017 39 33 6 6 8 12 10 2 0 1 6.72
2018 40 33 7 5 9 10 9 1 0 1 6.68
2019 37 31 6 4 9 9 7 2 0 1 7.08
2020 38 31 7 4 9 14 14 0 2 0 7.26
2021 38 29 9 7 14 15 11 4 1 1 7.29

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 45 338 67 57 0 0 0 0
2010 48 321 66 49 0 0 0 0
2011 48 306 65 55 0 0 0 0
2012 48 296 74 56 0 0 0 0
2013 48 241 64 48 0 0 0 0
2014 48 226 70 51 0 0 0 0
2015 48 183 71 59 0 0 0 0
2016 48 185 67 54 0 0 0 0
2017 51 161 75 54 0 0 0 0
2018 51 171 76 56 0 0 0 0
2019 55 194 71 48 0 0 0 0
2020 55 164 68 54 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 30 52 37 36 0 0 0 0
2010 30 48 34 34 0 0 0 0
2011 30 36 32 31 0 0 0 0
2012 30 52 42 40 0 0 0 0
2013 30 50 40 36 0 0 0 0
2014 36 45 37 36 0 0 0 0
2015 36 42 37 33 0 0 0 0
2016 36 42 38 32 0 0 0 0
2017 36 45 40 37 0 0 0 0
2018 36 41 31 27 0 0 0 0
2019 36 50 43 37 0 0 0 0
2020 36 45 39 38 0 0 0 0