Fakulta výrobných technológií TUKE, Prešov - FVT TUKE


Adresa: Bayerova 1, 08001 Prešov
Webová stránka: http://www.tuke.sk/fvtpo

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažment výroby Výrobné technológie externá 4 Bakalár (Bc.)
Manažment výroby Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažment výroby Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika externá 4 Bakalár (Bc.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika externá 3 Bakalár (Bc.)
Navrhovanie technických zariadení Výrobná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Navrhovanie technických zariadení Výrobná technika externá 3 Bakalár (Bc.)
Obnoviteľné zdroje energie Procesná technika externá 4 Bakalár (Bc.)
Obnoviteľné zdroje energie Procesná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie externá 4 Bakalár (Bc.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Počítačové konštruovanie technických systémov Výrobná technika externá 4 Bakalár (Bc.)
Počítačové konštruovanie technických systémov Výrobná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Prevádzka priemyselných technológií Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Prevádzka priemyselných technológií Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselný manažment Priemyselné inžinierstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Priemyselný manažment Priemyselné inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Procesná technika ERR externá 3 Bakalár (Bc.)
Procesná technika Procesná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Progresívne technológie Výrobné technológie externá 4 Bakalár (Bc.)
Progresívne technológie Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Recyklačná technika Výrobná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Recyklačná technika Výrobná technika externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie výroby Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie výroby Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Technológie automobilovej výroby Výrobné technológie externá 4 Bakalár (Bc.)
Technológie automobilovej výroby Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Výrobné technológie Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Výrobné technológie Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Manažment výroby Výrobné technológie externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažment výroby Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika externá 3 Inžinier (Ing.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Monitoring a diagnostika technických zariadení Výrobná technika externá 2 Inžinier (Ing.)
Navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika externá 2 Inžinier (Ing.)
Obnoviteľné zdroje energie Procesná technika externá 3 Inžinier (Ing.)
Obnoviteľné zdroje energie Procesná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie externá 3 Inžinier (Ing.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Počítačová podpora výrobných technológií Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačové navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika externá 3 Inžinier (Ing.)
Počítačové navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Progresívne technológie Výrobné technológie externá 3 Inžinier (Ing.)
Progresívne technológie Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie výroby Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Riadenie výroby Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Technológie automobilovej výroby Výrobné technológie externá 3 Inžinier (Ing.)
Technológie automobilovej výroby Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Výrobné technológie Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Výrobné technológie Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Navrhovanie technických systémov Výrobná technika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Navrhovanie technických systémov Výrobná technika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Navrhovanie technologických zariadení Výrobná technika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačová podpora výrobných technológií Strojárske technológie a materiály externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačová podpora výrobných technológií Strojárske technológie a materiály denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Počítačová podpora výrobných technológií Strojárske technológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Procesná technika Procesná technika externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Procesná technika Procesná technika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie priemyselnej výroby Priemyselné inžinierstvo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie priemyselnej výroby Priemyselné inžinierstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Riadenie priemyselnej výroby Priemyselné inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobné technológie Strojárske technológie a materiály externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobné technológie Strojárske technológie a materiály denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobné technológie Strojárske technológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 369 271 98 94 74 20 463
2010 392 287 105 99 65 34 491
2011 410 301 109 107 78 29 517
2012 390 285 105 108 74 34 498
2013 389 291 98 87 64 23 476
2014 341 266 75 65 52 13 406
2015 316 266 50 59 47 12 375
2016 283 248 35 65 53 12 348
2017 261 223 38 53 44 9 314
2018 248 224 24 20 14 6 268
2019 255 213 42 18 18 0 273
2020 249 217 32 33 30 3 282
2021 279 229 50 26 17 9 305
Spolu 4182 3321 861 834 630 204 5016

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 4 4 0 6 2 4 10
2010 6 4 2 2 2 0 8
2011 8 3 5 6 5 1 14
2012 14 10 4 3 3 0 17
2013 8 6 2 5 4 1 13
2014 10 5 5 7 7 0 17
2015 11 8 3 3 3 0 14
2016 11 9 2 1 1 0 12
2017 8 5 3 6 3 3 14
2018 7 3 4 4 4 0 11
2019 6 4 2 7 7 0 13
2020 9 6 3 9 9 0 18
2021 7 5 2 1 1 0 8
Spolu 109 72 37 60 51 9 169

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1334 1030 304 282 203 79 1616
2010 1314 1027 287 283 209 74 1597
2011 1183 924 259 269 205 64 1452
2012 1034 837 197 218 180 38 1252
2013 912 763 149 159 132 27 1071
2014 824 712 112 179 146 33 1003
2015 742 652 90 175 146 29 917
2016 718 631 87 133 112 21 851
2017 700 608 92 98 86 12 798
2018 820 698 122 108 91 17 928
2019 834 720 114 72 58 14 906
2020 783 662 121 55 42 13 838
2021 740 612 128 33 29 4 773
Spolu 11938 9876 2062 2064 1639 425 14002

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 27 16 11 26 20 6 53
2010 31 19 12 29 24 5 60
2011 33 20 13 23 21 2 56
2012 29 19 10 21 19 2 50
2013 33 23 10 20 17 3 53
2014 31 23 8 19 16 3 50
2015 23 17 6 26 23 3 49
2016 23 13 10 33 29 4 56
2017 23 14 9 25 24 1 48
2018 21 14 7 21 21 0 42
2019 24 19 5 14 14 0 38
2020 27 23 4 4 4 0 31
2021 25 20 5 5 4 1 30
Spolu 350 240 110 266 236 30 616

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 72 54 18 9 18 0 0 0 0 0 22.44
2010 71 51 20 6 20 3 3 0 2 1 22.49
2011 69 48 21 7 16 3 3 0 1 2 21.04
2012 70 47 23 7 17 3 3 0 1 2 17.89
2013 65 45 20 9 18 2 1 1 0 1 16.48
2014 55 38 17 7 20 1 1 0 0 1 18.24
2015 53 38 15 8 20 1 1 0 0 1 17.3
2016 50 37 13 11 17 1 1 0 0 1 17.02
2017 51 39 12 12 17 2 1 1 0 1 15.65
2018 52 38 14 13 17 3 2 1 0 1 17.85
2019 52 37 15 13 16 1 1 0 0 1 17.42
2020 54 39 15 14 17 1 1 0 0 1 15.52
2021 57 40 17 14 20 3 2 1 0 1 13.56

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 90 115 116 87
2009 500 605 577 421 90 79 79 59
2010 420 545 519 378 180 81 80 55
2011 420 502 484 330 180 94 90 65
2012 510 392 362 249 160 62 60 49
2013 540 328 315 240 160 39 38 28
2014 410 288 259 197 80 51 50 45
2015 410 258 226 165 80 46 46 35
2016 255 229 191 144 60 42 42 29
2017 420 145 139 91 110 25 25 19
2018 420 174 174 120 110 37 37 26
2019 430 148 148 94 0 0 0 0
2020 330 139 139 90 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 130 56 57 51
2009 210 209 206 200 70 69 69 64
2010 290 228 226 225 210 101 93 81
2011 290 228 225 219 210 72 71 63
2012 290 177 176 167 210 45 44 38
2013 340 182 181 174 90 49 47 38
2014 245 169 169 158 60 64 64 55
2015 245 157 157 151 60 48 46 38
2016 175 138 137 134 50 28 29 25
2017 270 127 127 119 50 26 26 21
2018 270 114 114 113 50 27 27 25
2019 280 85 85 83 0 0 0 0
2020 290 68 68 64 30 20 20 19