Stavebná fakulta TUKE - SvF TUKE


Adresa: Vysokoškolská 4, 04201 Košice
Webová stránka: http://www.svf.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Environmentálne inžinierstvo stavieb Environmentálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Environmentálne inžinierstvo stavieb Environmentálne inžinierstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby externá 4 Bakalár (Bc.)
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 3 Bakalár (Bc.)
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 3 Bakalár (Bc.)
Pozemné stavby - budovy a prostredie Pozemné stavby denná 4 Bakalár (Bc.)
Pozemné stavby - budovy a prostredie Pozemné stavby externá 4 Bakalár (Bc.)
Pozemné stavby a architektúra Pozemné stavby denná 4 Bakalár (Bc.)
Pozemné stavby a architektúra Pozemné stavby denná 4 Bakalár (Bc.)
Realizácia dopravných stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 3 Bakalár (Bc.)
Realizácia dopravných stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 3 Bakalár (Bc.)
Stavby s environmentálnym určením Environmentálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Stavby s environmentálnym určením Environmentálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Nosné konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby externá 3 Inžinier (Ing.)
Nosné konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Nosné konštrukcie a dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Nosné konštrukcie budov Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Nosné konštrukcie budov Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Pozemné stavby Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Pozemné stavby Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Realizácia dopravných stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Realizácia dopravných stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Stavby s environmentálnym určením Environmentálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Stavby s environmentálnym určením Environmentálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Stavby s environmentálnym určením Environmentálne inžinierstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Technické zariadenia budov Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Technické zariadenia budov Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Technológia a manažment v stavebníctve Stavebníctvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Tvorba budov a prostredia Pozemné stavby externá 3 Inžinier (Ing.)
Tvorba budov a prostredia Pozemné stavby denná 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Environmentálne inžinierstvo Environmentálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálne inžinierstvo Environmentálne inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálne inžinierstvo Environmentálne inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Environmentálne inžinierstvo Environmentálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória technológie a riadenia v stavebníctve Stavebníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória technológie a riadenia v stavebníctve Stavebníctvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória technológie a riadenia v stavebníctve Stavebníctvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória technológie a riadenia v stavebníctve Stavebníctvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória tvorby budov a prostredia Pozemné stavby externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória tvorby budov a prostredia Pozemné stavby externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória tvorby budov a prostredia Pozemné stavby denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória tvorby budov a prostredia Pozemné stavby denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 317 202 115 0 0 0 317
2010 182 130 52 0 0 0 182
2011 340 220 120 0 0 0 340
2012 246 174 72 60 37 23 306
2013 278 194 84 27 14 13 305
2014 246 162 84 13 8 5 259
2015 226 159 67 52 36 16 278
2016 198 122 76 25 15 10 223
2017 210 139 71 4 3 1 214
2018 170 103 67 21 14 7 191
2019 159 104 55 18 14 4 177
2020 127 84 43 11 8 3 138
2021 127 95 32 15 12 3 142
Spolu 2826 1888 938 246 161 85 3072

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 8 4 4 3 3 0 11
2010 13 5 8 6 3 3 19
2011 5 2 3 2 2 0 7
2012 11 10 1 2 1 1 13
2013 25 14 11 3 1 2 28
2014 10 6 4 3 2 1 13
2015 10 9 1 3 0 3 13
2016 10 6 4 4 3 1 14
2017 15 11 4 1 1 0 16
2018 6 4 2 2 1 1 8
2019 9 6 3 1 1 0 10
2020 5 1 4 3 3 0 8
2021 4 3 1 2 1 1 6
Spolu 131 81 50 35 22 13 166

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1189 841 348 218 163 55 1407
2010 1036 721 315 155 106 49 1191
2011 947 660 287 163 111 52 1110
2012 896 605 291 159 114 45 1055
2013 826 551 275 131 95 36 957
2014 762 518 244 121 88 33 883
2015 698 475 223 80 58 22 778
2016 678 463 215 69 52 17 747
2017 605 412 193 76 54 22 681
2018 574 389 185 66 51 15 640
2019 554 368 186 70 52 18 624
2020 598 404 194 83 66 17 681
2021 601 388 213 83 59 24 684
Spolu 9964 6795 3169 1474 1069 405 11438

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 61 37 24 23 14 9 84
2010 66 43 23 22 15 7 88
2011 76 52 24 31 19 12 107
2012 66 43 23 27 22 5 93
2013 53 37 16 26 20 6 79
2014 52 36 16 23 18 5 75
2015 50 34 16 12 11 1 62
2016 47 33 14 15 10 5 62
2017 31 19 12 13 10 3 44
2018 28 15 13 15 12 3 43
2019 32 17 15 12 10 2 44
2020 33 18 15 12 9 3 45
2021 29 15 14 16 11 5 45
Spolu 624 399 225 247 181 66 871

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 49 25 24 6 16 20 10 10 0 1 28.71
2010 60 30 30 5 17 5 4 1 0 0 19.85
2011 67 32 35 6 17 5 4 1 0 0 16.57
2012 69 35 34 6 17 4 4 0 0 0 15.29
2013 69 35 34 5 19 8 6 2 0 0 13.87
2014 73 39 34 8 18 7 7 0 0 0 12.1
2015 74 40 34 7 17 7 7 0 1 0 10.51
2016 65 31 34 7 16 14 13 1 3 0 11.49
2017 72 37 35 7 18 4 4 0 1 0 9.46
2018 73 36 37 8 19 5 5 0 1 0 8.77
2019 70 34 36 8 21 6 6 0 1 0 8.91
2020 67 33 34 8 21 2 2 0 1 0 10.16
2021 56 28 28 8 18 2 2 0 1 0 12.21

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 100 165 163 147
2009 390 674 656 480 100 155 155 135
2010 180 557 273 188 155 70 49 35
2011 295 456 394 253 120 60 55 44
2012 350 361 335 211 120 65 62 42
2013 350 360 323 230 120 35 34 25
2014 350 304 304 219 120 37 35 23
2015 350 260 260 175 30 32 29 21
2016 400 257 257 186 30 33 33 19
2017 200 192 192 149 30 22 22 17
2018 215 248 226 185 30 23 23 17
2019 215 254 236 189 30 23 23 19
2020 215 247 247 185 30 37 37 24

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 50 1 0 0
2009 200 175 172 170 0 0 0 0
2010 185 110 101 101 0 0 0 0
2011 250 177 164 158 0 0 0 0
2012 250 163 162 143 30 49 49 41
2013 250 124 124 110 30 21 21 17
2014 195 112 111 107 30 16 16 9
2015 195 130 130 118 30 19 18 17
2016 255 102 102 97 30 19 19 18
2017 145 102 102 95 20 6 6 6
2018 155 73 73 71 20 16 15 15
2019 155 62 62 60 20 18 16 12
2020 150 63 60 56 20 16 17 16