Strojnícka fakulta TUKE - SjF TUKE


Adresa: Letná 9, 04200 Košice
Webová stránka: http://www.sjf.tuke.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Automobilová výroba Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Automobilová výroba Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci externá 3 Bakalár (Bc.)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci denná 3 Bakalár (Bc.)
Environmentálne manažérstvo Environmentálny manažment externá 3 Bakalár (Bc.)
Environmentálne manažérstvo Environmentálny manažment denná 3 Bakalár (Bc.)
Kvalita produkcie Kvalita produkcie externá 3 Bakalár (Bc.)
Kvalita produkcie Kvalita produkcie denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve Strojárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve Strojárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Mechatronika Mechatronika denná 3 Bakalár (Bc.)
Mechatronika Mechatronika externá 3 Bakalár (Bc.)
Počítačová podpora strojárskej výroby Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Počítačová podpora strojárskej výroby Výrobné technológie externá 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Protetika a ortotika Biomedicínske inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Protetika a ortotika Biomedicínske inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky Údržba strojov a zariadení denná 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky Údržba strojov a zariadení externá 3 Bakalár (Bc.)
Riadenie a ekonomika podniku Priemyselné inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Strojné inžinierstvo Strojárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Strojné inžinierstvo Strojárstvo externá 4 Bakalár (Bc.)
Technika ochrany životného prostredia Procesná technika denná 3 Bakalár (Bc.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo externá 3 Bakalár (Bc.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby Výrobné technológie externá 4 Bakalár (Bc.)
Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby Výrobné technológie denná 3 Bakalár (Bc.)
Všeobecné strojárstvo Strojárstvo denná 3 Bakalár (Bc.)
Všeobecné strojárstvo Strojárstvo externá 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika externá 2 Inžinier (Ing.)
Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika denná 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Automatizácia externá 2 Inžinier (Ing.)
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Automatizácia denná 2 Inžinier (Ing.)
Automobilová výroba Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Automobilová výroba Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Bezpečnosť technických systémov Bezpečnosť technických systémov externá 2 Inžinier (Ing.)
Bezpečnosť technických systémov Bezpečnosť technických systémov denná 2 Inžinier (Ing.)
Biomedicínske inžinierstvo Biomedicínske inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Biomedicínske inžinierstvo Biomedicínske inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Dopravná technika a logistika Dopravné stroje a zariadenia externá 2 Inžinier (Ing.)
Dopravná technika a logistika Dopravné stroje a zariadenia denná 2 Inžinier (Ing.)
Energetické stroje a zariadenia Energetické stroje a zariadenia externá 2 Inžinier (Ing.)
Energetické stroje a zariadenia Energetické stroje a zariadenia denná 2 Inžinier (Ing.)
Environmentálne manažérstvo Environmentálny manažment denná 2 Inžinier (Ing.)
Environmentálne manažérstvo Environmentálny manažment externá 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie denná 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie externá 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie denná 2 Inžinier (Ing.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie externá 3 Inžinier (Ing.)
Inžinierstvo kvality produkcie Kvalita produkcie externá 3 Inžinier (Ing.)
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve Strojárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve Strojárstvo externá 3 Inžinier (Ing.)
Mechatronika Mechatronika denná 2 Inžinier (Ing.)
Meranie Meranie denná 2 Inžinier (Ing.)
Meranie Meranie externá 2 Inžinier (Ing.)
Počítačová podpora strojárskej výroby Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Počítačová podpora strojárskej výroby Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Robotická technika Výrobná technika externá 2 Inžinier (Ing.)
Robotická technika Výrobná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Spracovanie plastov Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Spracovanie plastov Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Strojárske technológie Výrobné technológie denná 2 Inžinier (Ing.)
Strojárske technológie Výrobné technológie externá 2 Inžinier (Ing.)
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo Dopravné stroje a zariadenia denná 2 Inžinier (Ing.)
Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo Dopravné stroje a zariadenia externá 2 Inžinier (Ing.)
Strojné inžinierstvo Strojárstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Strojné inžinierstvo Strojárstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Technika ochrany životného prostredia Procesná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo externá 2 Inžinier (Ing.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo denná 2 Inžinier (Ing.)
Výrobné stroje a zariadenia Výrobná technika denná 2 Inžinier (Ing.)
Výrobné stroje a zariadenia Výrobná technika externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Aplikovaná mechanika Aplikovaná mechanika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Automatizácia a riadenie Automatizácia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Automatizácia a riadenie Automatizácia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Automatizácia a riadenie Automatizácia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Bezpečnosť technických systémov Bezpečnosť technických systémov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Bezpečnosť technických systémov Bezpečnosť technických systémov denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce Bezpečnosť technických systémov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce Bezpečnosť technických systémov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Biomedicínske inžinierstvo Biomedicínske inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Biomedicínske inžinierstvo Biomedicínske inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Biomedicínske inžinierstvo Biomedicínske inžinierstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
časti a mechanizmy strojov Časti a mechanizmy strojov denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
časti a mechanizmy strojov Časti a mechanizmy strojov externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
časti a mechanizmy strojov Časti a mechanizmy strojov denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dopravné stroje a zariadenia Dopravné stroje a zariadenia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dopravné stroje a zariadenia Dopravné stroje a zariadenia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Dopravné stroje a zariadenia Dopravné stroje a zariadenia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Energetické stroje a zariadenia Energetické stroje a zariadenia denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Energetické stroje a zariadenia Energetické stroje a zariadenia externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Energetické stroje a zariadenia Energetické stroje a zariadenia denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronika Mechatronika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronika Mechatronika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Mechatronika Mechatronika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Priemyselné inžinierstvo Priemyselné inžinierstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Strojárske technológie a materiály Strojárske technológie a materiály externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Strojárske technológie a materiály Strojárske technológie a materiály denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Strojárske technológie a materiály Strojárske technológie a materiály denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika ochrany životného prostredia Procesná technika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika ochrany životného prostredia Procesná technika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Technika ochrany životného prostredia Environmentálne inžinierstvo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobná technika Výrobná technika externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobná technika Výrobná technika denná 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Výrobná technika Výrobná technika denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 634 415 219 252 148 104 886
2010 701 482 219 358 214 144 1059
2011 664 470 194 246 144 102 910
2012 642 444 198 207 127 80 849
2013 690 482 208 205 135 70 895
2014 680 447 233 164 104 60 844
2015 556 396 160 90 62 28 646
2016 562 415 147 66 41 25 628
2017 357 288 69 0 0 0 357
2018 387 318 69 0 0 0 387
2019 320 263 57 0 0 0 320
2020 359 277 82 0 0 0 359
2021 370 299 71 0 0 0 370
Spolu 6922 4996 1926 1588 975 613 8510

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 15 9 6 20 14 6 35
2010 32 14 18 42 26 16 74
2011 15 11 4 15 11 4 30
2012 26 14 12 33 24 9 59
2013 12 7 5 22 18 4 34
2014 13 8 5 20 12 8 33
2015 8 7 1 4 4 0 12
2016 3 2 1 10 7 3 13
2017 2 2 0 14 11 3 16
2018 13 10 3 4 4 0 17
2019 3 2 1 4 2 2 7
2020 13 8 5 11 8 3 24
2021 6 5 1 8 6 2 14
Spolu 161 99 62 207 147 60 368

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2200 1533 667 895 570 325 3095
2010 2214 1591 623 692 457 235 2906
2011 2156 1533 623 559 372 187 2715
2012 1887 1358 529 429 290 139 2316
2013 1671 1218 453 310 218 92 1981
2014 1468 1110 358 202 149 53 1670
2015 1248 981 267 147 111 36 1395
2016 1146 964 182 0 0 0 1146
2017 1098 906 192 0 0 0 1098
2018 1121 925 196 0 0 0 1121
2019 1228 990 238 0 0 0 1228
2020 1160 937 223 0 0 0 1160
2021 1143 906 237 0 0 0 1143
Spolu 19740 14952 4788 3234 2167 1067 22974

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 117 62 55 154 117 37 271
2010 106 60 46 123 102 21 229
2011 85 53 32 118 96 22 203
2012 69 44 25 90 72 18 159
2013 67 45 22 64 50 14 131
2014 59 41 18 50 36 14 109
2015 40 31 9 64 42 22 104
2016 43 30 13 51 37 14 94
2017 43 29 14 43 32 11 86
2018 29 20 9 39 28 11 68
2019 44 32 12 48 36 12 92
2020 45 36 9 47 39 8 92
2021 52 41 11 46 37 9 98
Spolu 799 524 275 937 724 213 1736

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia
Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 155 106 49 23 27 16 10 6 5 4 19.97
2010 145 101 44 25 24 21 8 13 4 2 20.04
2011 135 92 43 26 25 19 10 9 2 2 20.11
2012 119 79 40 26 25 30 22 8 4 3 19.46
2013 121 81 40 28 26 18 7 11 0 5 16.37
2014 121 80 41 28 40 10 2 8 1 0 13.8
2015 110 71 39 29 35 13 7 6 1 4 12.68
2016 110 69 41 27 43 1 1 0 1 0 10.42
2017 110 71 39 27 50 0 0 0 0 0 9.98
2018 104 68 36 28 43 1 0 1 0 0 10.78
2019 103 66 37 27 44 0 0 0 0 0 11.92
2020 110 73 37 28 45 0 0 0 0 0 10.55
2021 106 67 39 26 45 1 0 1 0 0 10.78

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 430 315 303 229
2009 1000 1032 981 729 125 319 315 249
2010 830 1308 1064 791 300 310 286 221
2011 805 1347 1079 766 275 227 184 125
2012 800 633 602 403 200 74 57 38
2013 800 509 505 353 200 37 37 29
2014 600 373 372 266 200 35 34 31
2015 600 434 434 270 100 53 53 40
2016 500 510 510 331 0 0 0 0
2017 470 439 439 288 0 0 0 0
2018 510 404 404 283 0 0 0 0
2019 510 443 443 321 0 0 0 0
2020 660 354 354 250 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň
Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 0 0 0 0 570 262 251 223
2009 380 339 328 325 150 182 159 153
2010 360 402 366 355 255 194 135 125
2011 385 380 350 340 145 173 148 132
2012 320 333 323 303 120 130 120 111
2013 400 402 400 369 100 111 103 96
2014 420 420 409 390 75 72 71 64
2015 300 220 220 208 50 15 15 10
2016 280 247 247 228 0 0 0 0
2017 260 161 159 156 0 0 0 0
2018 320 196 195 184 0 0 0 0
2019 300 180 180 172 0 0 0 0
2020 460 156 156 151 0 0 0 0