Pomer a úmernosť: Priama a nepriama úmernosť - úvod

0 / 5 (hlasy: 0)
  777
Ak jednen murár postaví dom za 8 hodín, za koľko hodín ho postavia štyria murári. Na nájdenie odpovede použijeme takzvanú priamu úmernosť.