Mikroekonómia 1: Dopyt 2

0 / 5 (hlasy: 0)
  1533
Vplyvy pôsobiace na dopyt: zmena ceny statku (substitučný a dôchodkový efekt), rast dôchodku, ceny iných statkov.