Mikroekonómia 1: Ponuka 1

0 / 5 (hlasy: 0)
  2076
Individuálna, trhová a agregovaná ponuka, krivka ponuky, zákon rastúcej ponuky, rovnica ponuky, posun po krivke ponuky, posun celej krivky ponuky (rast a pokles ponuky)